cyn.jpg (6505 bytes)

marec 2001 ... march 2001 Výnimočná ochrana železníc ... Special Railway Guard
apríl 2001 ... april 2001 Vladimír Mečiar - slovenský expremiér ...
Vladimír Mečiar - Slovak ex-prime minister...
máj 2001 ... may 2001 Haluz-ant
Mrafec totálne zahaluzený ......Total psychadelic ant
december 2003 Nejakje obrázkowitje uletenosti...
Some pic-cynanthropy...
január 2004 ... january 2004 ... (iba kúsoček) mimo ...
február 2004 ... february 2004 !!! Stikermaniaci !!!
!!! StickerManiacs !!!
marec 2004 ... march 2004 Je to zločin ...
It's a crime ...
apríl 2004 ... april 2004 Vladko na Hrad!!!
Vladko for President!!!
máj 2004 ... may 2004 Za komunizmu bolo lepšie !
Communism was better !
október 2004 ... october 2004 Chlapci z paleolitu sa vracajú !
The boys from paleolith are coming back !
november 2004 Senzácia - české mesto BRNO je na Slovensku !!!
Sensation - czech city BRNO is in Slovakia !!!
február 2005 ... february 2005 Šťastná babička / Zachovaj úprimnú realitu :)
Happy Granny / Keep it real :)
marec 2005 ... march 2005 Chľasci až do ochľastaňja / Rastafariánske prekvapenie
Keep on drinkin' / Rasta Surprise
jún 2005 ... june 2005 Krááá Krááá / Krabica
Croak Croak / The Box
august 2005 Bufet v posteli / Hladná pleseň papá jahôdky
Fast-Food in the Bed / Hungry Mildew is Eating the Strawberries
október 2005 ... october 2005 Rozdiel medzi hore a dole
The Difference Between Up & Down
marec 2006 ... march 2006 HipHop je úplne všade!
HipHop Is Everywhere!
apríl 2006 ... april 2006 Grc? Áno! To je ono! / Vynálezy naše milované
Vomit? Yeah! Just Do It! / Our Beloved Inventions
február 2007 ... february 2007 Aj minimum snehu poteší!
Also a little bit of snow can make a man happy!
máj 2007 ... may 2007 Prekrááásne stromovité vankúšikä
Marvellous tree cushions
december 2007 Dxko Partx
august 2008 Kobry Zabiják hyperaktivizovaný čímsi zakázaným :)
Cobra Killer powered by something prohibited :)

Aerosol Art HomePage