Šťastná babička / Zachovaj úprimnú realitu :)
Happy
Granny / Keep it real :)

úlet mesiaca 02-2005 ... cynanthropy of the month 02-2005

...zobrané z 
...taken from 

http://www.fotolog.net/zerocrew


*** Archív úletov *** Cynanthropy Archive ***

Aerosol Art HomePage