Rozdiel medzi hore a dole
The Difference Between Up & Down

úlet mesiaca 10-2005 ... cynanthropy of the month 10-2005

Toť je českô výrobok. Česi zvládli na výbornú preklad do všetkých jazykov ... okrem angličtiny.
"up" je predsa hore a nie dole :)

This is Czech made goods. All the translations are correct ... except translation into English language.
"dole" in Slovak language means "down" in English and not "up" :)


*** Archív úletov *** Cynanthropy Archive ***

Aerosol Art HomePage