Za komunizmu bolo lepšie !
Communism was better !

úlet mesiaca 05-2004 ... cynanthropy of the month 05-2004

Skleróza a zabúdanie (či skôr neschopnosť prijatia menších možností podvádzania a okrádania?) sú neuveriteľnými javmi na Slovensku... A potom vznikajú takéto choré teórie (a dokonca s radosťou)...
Sclerosis and forgetting (or the inability to conceive the less possibilities to cheating and preying?) are unbelievable Slovak phenomena. And then we can see birth of such ill theories (and even with joy
& pleasure)...


foto pochádza z časáku Domino Fórum, číslo 13/2004, 31.3.-6.4., www.dofo.sk
 

*** Archív úletov *** Cynanthropy Archive ***

Aerosol Art HomePage