Chlapci z paleolitu sa vracajú !
The boys from paleolith are coming back !

úlet mesiaca 10-2004 ... cynanthropy of the month 10-2004

Halúúúzka .. kdebolotambolo bolo raz jedno kinderwajco, teda až 2! :) A v nich boli, boli boli boli (nie Bambuľky!), ale predsa .. [však pozri na obrázky] ;)

Hallucinooooosis .. onceuponatime there was one KinderSurpriseEgg, sorry - not only one but there were 2 of them! :) And inside of them, there were those cool creatures! [check the picz] ;) 

*** Archív úletov *** Cynanthropy Archive ***

Aerosol Art HomePage