*** Príď a uvidíš! *** Come To Meet Us & U'll See! ***
Jamz - Writaz Meetingz ... Lekváre - Stretnutia Writerov
2008

2001-2004 2005 2006 2007

Sony Ericsson Graffiti Jam - 22.4.2008 (Košice) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sony Ericsson Graffiti Jam - 24.4.2008 (Bratislava) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Graffiti Yam 008 - 28.6.2008 (Nové Mesto nad Váhom) 1. 2. 3. 4. 5.

Uprising Reggae Fest Graffiti & Streetart Jam - 29.-30.8.2008 (Bratislava) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

2009


Aerosol Art HomePage