*** Príď a uvidíš! *** Come To Meet Us & U'll See! ***
Jamz - Writaz Meetingz ... Lekváre - Stretnutia Writerov
2006

2001-2004 2005

Košice Graffiti Jam 2006 - niekedy začiarkom roku 2006 (Košice) 1. 2.

Mini StreetArt Jam - 24.2.2006 (Martin)

HipHop Summit 04 StreetArt Jam - 27.5.2006 (Žilina)

Color Day Graffiti Jam - 22.7.2006 (Topoľčany) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

EWS Mini Jam - 26.8.2006 (Žilina) 1. 2.

Lekváreň vol.1 - 23.9.2006 (Revúca) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

StreetArt Summit 2006 - 26.-30.9.2006 (Žilina) 1. 2. 3.

PWC Mini Jam - 10-2006 (Trnava)

Čistá Produkcia Graffiti Jam - 14.10.2006 (Prievidza) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2007 2008 2009


Aerosol Art HomePage