seak.jpg (2619 bytes)

Ostrov 4 Graffiti

cke.jpg (2349 bytes)

keramik.jpg (2503 bytes)

22-29/06/2001 Žilina

moritz.jpg (2555 bytes)


organizátori:
truc sphérique
Považská galéria umenia
Guru clubland
x
koncepcia projektu:
Marek Adamov a Zdenka Konečná
x
writeri:
Seak, Wow123, Moritz, Shawn, Omo (Nemecko)
Shok1, Score, Codak (Velká Británia)
Stak, HNT (Francúzsko)
Keramik (Rakúsko)
Kino, Lacmo, Fish, Akoj (Česká republika)
Nomad, Maska, Scôtt, Desmoid, Case, Daf, Lesk, Rew, Soul, Bliier, Cke (Slovensko)
x
prednášky:
Susan Farrell (USA) a Jiŕí Valoch (Česká republika)
x
projekcie filmov:
Basquiat, Style Wars a dálšie dokumenty

projekt sa uskutočnil s podporou Európskej únie a Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia
ďakujeme Mestu Žilina a všetkým

x
x
Truc Sphérique
x
x
materiály tu uverejnené vyšli ako
príloha 3/4 revue 2/2001
ISSN 1335-5309
x
texty:
Radim Labuda a Marek Adamov
x
fotografie:
Robo Blaško a Martin Popovič
x
grafický dizajn:
Marcel Benčík

soul.jpg (2999 bytes)

stak.jpg (3028 bytes)

We all have names / Všetci máme mená

nomad.jpg (2283 bytes)
omo.jpg (2112 bytes)

Príbeh - Ostrov 4 Graffiti

skore.jpg (1989 bytes)
spawn.jpg (2708 bytes)

Graffiti v Európe

cakes.jpg (1811 bytes)
rew.jpg (2546 bytes)

Rozhovor so Susan Farrell

maska.jpg (1690 bytes)*** Späť na TEXTy ***