Steny 32 ... Walls 32 ...


.........cke (in Paris)...............cke+stak (in Niort)....................kose......................maroš...................pyppo..............


.............aker........................bluer+cke+lena...............bluer+cke+lena................lena..............bluer+cke+lena........


.....bluer............cke.............lena.............lena............lena...............lena+bluer+cke........

Dalšie šialenstvo ... next madness ... steny 33 ... walls 33 ...

Zoznam ... steny ... List ... walls