Sústružník
alebo
čo sa stane ak nebudete dávať pozor na školení BOZP...