ODBOR: Teória kultúry, umenia a umeleckej tvorby

NÁZOV: Graffiti a východná Európa

 

 

titulky
úvodný obrázok
motto
čestné prehlásenie + upozornenie
poďakovanie
OBSAH ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzultant: SOUL, STA crew
Autori: Radovan Klein, 4.B

Gymnázium, Hradná 23

Liptovský Hrádok

Matej Vakula, 4.C

Gymnázium, Štefánikova 219/4

Bytča

 

 

 

 

 

 

 

MOTTO: Nedostatkom moderného veku je, že v mene individualizmu je podporovaná

komerčná kultúra, kde sa mladí ľudia boja rozvíjať svoje typické vlastnosti.

V dnešnej masovej spoločnosti mladí ľudia vyrastajú v strachu z otvorenia

(rozširovania) svojho ja. Toto vyvoláva strach a neistotu byť sám sebou.

 

 

 

 

 

 

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Čestne prehlasujeme, že túto prácu sme vypracovali samostatne.

 

 

UPOZORNENIE

Žiadna z informácií použitých v tejto práci nie je nikým potvrdená, a preto nemôže byť použitá ako dôkaz.

 

 

 

................... ....................

Radovan Klein__________Matej Vakula

 

 

 

 

 

 

POĎAKOVANIE

RADKO: moja hlboká a úprimná vďaka patrí predovšetkým wakimu,

celému estéáčku, hlavne suoláčovi (díky) a kensíkovi,

sachovi a lowáčovi a leskovi + wiga + opal. go out and

bomb!!! sywe ukáž sa! + ľudia okolo šopu + kapr a rosol

+ canes

ďalej ľuďom doma, ktorí ma zachraňujú, sú to dadka,

mišo, zuska, lucia, maťo, rasťík a iní...

pre peťu

jako malacky

úctivá poklona mojím obetavým rodičom a sponzorovi

bratovi

neďakujem triede a pánom policajtom (no respect)

požadujem(e) zrušenie železničnej polície a základnej

vojenskej služby

STOP RASIZMU!!!!!!!!!!! STOP NÁSILIU! STOP DEMAGÓGII!

MAŤEJ:

thenx to odpal, lesk (jako prďel), jedna veľmi pohodová holka (simona) a ešte ďalšie 2 - wlastah & petra, pár ľudí, čo mám rád, potom soul, cans, wigoška, bárny (jako bytčaskank), tchor-détmetalowny, jáj ratko, potom kapr a rosol, pár sketáčom, jako malacky, neuróza, žilina writa shopa

fak to chlapci v modrom s krásnymi očami a teplým úsmevom, fak of školský systém, všetky (nad)vlády sweta, vojny, americká politika, základná vojenská služba

PS: vianoce už neexistujú...

no to je všetko

 

Obsah.

Úvod
Metodika práce

1. Tak všeobecne

1.1 Hip-hop kultúra
1.2 História graffiti
1.3 Ghetto
1.4 Vývoj v rámci výtvarného umenia
1.5 Štýl
1.6 To sme my
1.7 Toy
1.8 Formy graffiti na stene
1.9 Vlaky a metro
1.10 Techniky a postupy pri tvorbe piecu

2. Východná Európa

2.1 Naše pochopenie graffiti
2.2 Berlín
2.3 Praha a Čechy
2.4 Slovensko
2.5 Varšava a Poľsko

3. Slang

slang

 

Diskusia
Záver

 

Zoznam použitej literatúry

 

 

Úvod.

...druhá verzia našej práce o graffiti. Od minulého roku sa mnohé zmenilo, veľa vecí chápeme inak, vieme ich lepšie vysvetliť, proste sme precítili túto zvláštnu a neopakovateľnú kultúru do väčšej hĺbky. Neobmedzujeme sa iba na jednoduchú informáciu. Chceme, aby vnímaví čitatelia dokázali toto umenie pochopiť a prežívať všetko s nami. Chceme, aby sa ľudia konečne spamätali a vystúpili z naoko nádherného a prepychového parníka, pôvodne pomenovaného spoločnosť, ale s názvom neskôr prelepeným na Titanic. Nechceme hovoriť len čo a ako, ale hlavne prečo. Pozor: úprimnosť a jasnosť myšlienok obsiahnutých v tejto práci je veľmi vysoká! Preto sa môže stať, že pri jej čítaní budete našimi názormi a možno aj samotnou realitou šokovaní, či dokonca pohoršení.

Pokúsime sa viac ponoriť do psychiky ľudí vyrastajúcich a žijúcich na veľkomestských uliciach a tam hľadať príčiny ich konania. Ponorte sa s nami, ale predtým, ako začnete čítať túto štúdiu, vás chceme poprosiť, aby ste sa nedali zmiasť predsudkami, lebo graffiti je vec až tak jednoduchá a priama, že ju mnohí nechápu, či nechcú pochopiť, alebo inými slovami: graffiti je najnepochopenejšie umenie na svete.

- Ak umenie je zločin, nech nám Boh všetkým odpustí - LEE

Metodika práce.

Práca je rozdelená do troch kapitol. V prvej kapitole je naším cieľom oboznámiť čitateľa so základmi graffiti, avšak všetky informácie sme okomentovali tak, aby ste lepšie pochopili, čo pre nás znamená toto umenie. Druhá kapitola tvorí ťažisko práce. Hoci sa o problematiku vývoja graffiti vo východnej Európe intenzívne zaujímame už niekoľko rokov, zatiaľ sme nenarazili na žiadnu štúdiu, ktorá by ju komplexne popisovala v širších súvislostiach. V práci sme nútení používať anglické slangové výrazy, ktoré sa nedajú preložiť do slovenčiny. Pre lepšiu orientáciu sme na koniec práce ako tretiu kapitolu zaradili slangový slovník usporiadaný podľa abecedy. Výroky writerov sme získali z internetovských stránok. Výroky označené hviezdičkou (*) sú zatiaľ nikde nepublikované slová našich priateľov.

 

 

 

1. Tak všeobecne.

1.1 HIP-HOP KULTÚRA.

Spoločnosť ako celok zhadzuje individualitu a skutočný zmysel života na posledné miesto, úplne na dno. To, čo sa jej nehodí, jednoducho vyčiarkne. Napriek tomu niekde na jej samotnom okraji existujú osobnosti, ktoré sa jej nikdy nepodarí úplne zlomiť a názorovo vypatlať. Túto skupinu z 90 percent tvorí hip hopová kultúra, ktorá je voči vplyvom spoločnosti flexibilná a zároveň nezlomná, pretože má nekonečnú kontinuitu a súdržnosť, niekedy aj protichodných individualít, ktoré sa spoločnosti snažia dokázať, že sa mýli. Často aj za cenu straty bezcenných, vyhriatych, intelektovo a zmyslovo prázdnych miestočiek, či už na jej čele alebo vo vnútri. Zistili sme, že niečo tu neklape. Táto napohľad malá chybička postupne ničí celý náš svet, prírodu nevynímajúc, už od prvopočiatkov ľudskej civilizácie. ...inými slovami - nastavujeme spoločnosti priamo do očí kruté zrkadlo dnešnej reality a pravdy ako takej.

Vždy, keď sa niekto pokúša definovať slovo hip-hop, máme vážne pochybnosti. Vlastne sa to ani nedá, pretože pre každého znamená niečo iné. Hip-hopová kultúra sa v podstate skladá zo štyroch častí: graffiti, brake dance, rap a mixovanie z vinylových platní. Je charakterizovaná najmä nezávislosťou od spoločnosti, predovšetkým od jej najviditeľnejšieho výdobytku - peňazí. Dôvod, prečo si väčšina ľudí pod slovom hip-hop predstavuje len rap, vidíme v ustavičnom komerčnom zneužívaní tejto časti našej kultúry. Uvedieme aspoň jeden príklad zhubného pôsobenia veľkých hudobných vydavateľstiev na umelcov - českú, vraj hip-hopovú skupinu Chaozz. Z veľkej nádeje pravého pražského hip-hopu sa stali šašovia pre trinásťročné čitateľky Brava. Preto sa nám zdá logická nevôľa mnohých skupín (napr. WWW) vydať platňu u veľkej firmy, ak sa súčasne nerozbehne projekt, podporujúci aj iné začínajúce skupiny. Je nám jasné, že hip-hop zostane aj naďalej kultúra menšinová, nezávislá, voľne sa vyvíjajúca a nikdy nie komerčná, masová, správajúca sa podľa predajnosti, ziskov, hitparád, najnovšej módy a iných zvláštností dnešnej modernej doby.

Hip-hop je umenie ľudí z okrajových štvrtí veľkomesta, často žijúcich v ghette, kde sú možnosti na sebarealizáciu značne obmedzené. Je to umenie alebo vadalizmus, príčina úpadku alebo jeho dôsledok? Prirodzené ľudské inštinkty vyvolávajú strach zo všetkého neznámeho, nanešťastie v mnohých hlavách splýva pojem neznámo so všetkým novým. Vlastný slang, svojské zvyky, ostrá a neobyčajne priama kritika masovej spoločnosti, či nedôvera k väčšine ´slušných´ ľudí, tiež napomáha k vytvoreniu negatívnej mienky o nás. Tento fenomén umenia z ulíc v celosvetovom merítku odštartovala v roku 1979 rapová skupina The sugar hill gang s albumom Rapper´s delight. Hip-hop sa rozširil ako výkrik takzvanej neschopnej mládeže z chudobnejších rodín. Používajú mikrofón, staré vinylové platne a spreje ako nástroje, pomocou ktorých sa snažia osloviť zvyšok spoločnosti. Nehovoria nič, iba krutú pravdu, ktorá je často veľmi nepríjemná.

- Celé desaťročia zanedbaná Amerika oslepovala svoje deti vysokými a prázdnymi stenami mrakodrapov. Tieto budovy tlmili náladu každého okoloidúceho. Prázdne steny hovoria: ”Nikdy nezistíš, čo sa deje dnu. Všetko, čo vieš je, že oni hýbu svetom a ty nie.” A tak deti kreslili svoje graffiti na spodok takýchto budov, rapovali si pritom svoje rýmy, bubnovali na smetné koše a hopsali do rytmu... - MAILER

Hip-hop je ako semienko, zasiate už pri narodení, kdesi hlboko v duši človeka. Jeho hlavné účinky sa prejavujú úplne odlišným nazeraním na realitu tohoto sveta, v hlave sa objavujú úplne iné myšlienky (v slangu sa často nazývajú ´haluze´). Podstata takéhoto myslenia je zakotvená v tom, že pohľad sa nezameriava len na veci, ale sa hlavne snaží vniknúť do ich podstaty a cez ňu pochopiť širšie súvislosti. Proste sa nepozeráme na veci, ale aj za veci či javy. A keď maličký mozoček zisťuje, že uponáhľaná spoločnosť doslova ´nemá nervy´ počúvať jeho myšlienky, začne nasilu zastavovať tieto myšlienkové pochody a precitnutie nastáva obyčajne až v dospievaní, pri stretnutí sa s podobnými bytosťami. Najbližšie k takejto psychike majú pravdepodobne maličké deti, objavujúce svet tak priamo, bez akýchkoľvek zábran či blokov, umelo vytvorených v neskoršom vývine, a pritom tak nepotrebných a obmedzujúcich duševný rozvoj. Najvýstižnejšie opísal toto krásne detské myslenie Antonie de Saint Exupéry vo svojej knižke Malý princ.

1.2 HISTÓRIA GRAFFITI

Graffiti je názov pre jeden z najmladších smerov výtvarného umenia. Je odvodený z talianskeho slova GRÁFFIO (škrabanie). Už vo vykopávkach talianskych Pompejí, mesta, ktoré v roku 79 zaliala láva sopky Vezuv, sa zachovalo množstvo nápisov na múroch domov. Záujem o graffiti, ako spontánny umelecký prejav, sa viaže s nástupom pop-artu a op-artu v šesťdesiatych rokoch. História moderného umenia graffiti sa začína písať na začiatku sedemdesiatych rokov v Amerike v New Yorku (Harlem, Bronx, Brooklyn). Vtedy začal mladík s prezývkou JULIO 204 písať svoj tag všade po meste. Ale ten, čo spustil fenomén písania po múre, bol 17 ročný Grék TAKI 183 z Washington Heights (štvrť v New Yorku).

- Prečo idú po malej rybe? Prečo nie po politických stranách, ktoré počas volieb polepia plagátmi celé metro?! - TAKI 183

- V tomto meste sa objavil jeden veľký, šialený a znudený mozog. Pochopíte to? Jeden frustrovaný chlapec napísal svoje meno na stenu, a to bol začiatok... Napísal svoje meno na studený špinavý vagón metra, a to bol začiatok...- BIOR

Sedemdesiate roky boli rokmi taggovania a tiež rokmi vynálezov v graffiti. Tu sú niektoré dôležité medzníky v jeho vývoji: 1972 prvý piece, 1973 prvý wholecar, 1976 prvý wholetrain, 1977 v New Yorku sa zavádza buffing. V ten istý rok raperská skupina The Sugar Hill Gang odštartovala novú éru - vlnu hip-hopu, ktorá zachvátila takmer celý svet a graffiti berie so sebou. Popri jednotlivcoch vznikali hlavne skupiny writerov pracujúcich spoločne, ako crew, pod jednou skratkou a graffiti sa rozšírilo zo staníc a depa metra do ulíc. K rozvoju graffiti štýlu prispeli viacerí profesionálni výtvarníci. Keith Haring (1958-1990) maľoval svoje štylizované a dynamické postavičky na listy papiera a lepil ich na vyhradené plagátové plochy. Lee Quinones v roku 1978 premieňa okolie Brooklynského mosta na jednu z najpozoruhodnejších galérií graffiti vôbec. Odkedy svet umenia začiatkom osemdesiatych rokov prijal medzi seba graffiti, objavili sa dva trendy. Tí writeri, ktorí sa zaoberali profesionálne tvorbou graffiti, začali reagovať na požiadavky obchodníkov, zberateľov, umelcov a galeristov. (Nie sme si však istí, či je možné považovať ich za writerov graffiti.) Druhý trend je rozšírením pôvodného newyorského sveta graffiti z podjazdov spájajúcich Bronx, Brooklyn, Queens a Manhattan do ulíc, ihrísk a podchodov metra. Mladí obyvatelia New York City boli súčasťou mladej kultúry, zahŕňajúcej writerov, tanečníkov break dance a rapperov. Ich tvorba bola prostriedkom ich vzájomnej komunikácie.

Kasselská výstava Documenta 7 v roku 1982 zaznamenáva prienik graffiti do Európy. Rozšírilo sa najmä v Holansku a v Nemecku. Yaki Kornbit zorganizoval v Rotterdame veľkú výstavu diel významných amerických writerov (Lee, Dondi, Crash, Futura 2000, Blade, Seen, Quik, Pink, Cope2 a Blind Black), čo prispelo k rýchlemu rozšíreniu umenia graffiti so silnou americkou príchuťou. V Nemecku najväčšiu príležitosť dával 160 kilometrový Berlínsky múr, podchody v Mníchove a vlakové stanice v Hamburgu.

šikmo označené časti sú citované z letáka vydaného Považskou galériou v Žiline pri príležitosti výstavy Graffiti art v roku 1997, autor: M. Mazúr

1.3 GHETTO

Touto podkapitolou zdanlivo vybočujeme z problematiky graffiti, ale práve v ghettách vzniklo ako zábava, forma protestu či prvok oživujúci rozklad a špinu. Chceli by sme tiež vyvrátiť mylné názory, že v ghettách žijú len černosi a zločinci. Schádzajú sa tam ľudia, ktorým nikdy nič nevyšlo, tí, ktorým sa každý obracia chrbtom. Je to ostrov zúfalstva, chudoby a beznádeje. Dôvod, prečo sú centrom kriminality a násilia, treba hľadať v zlom sociálnom systéme. Ľudia, ktorí vedia, že už nemajú čo stratiť, sa neboja predávať drogy svojim kamarátom a kľudne vytiahnu zbraň, keď sa ich polícia alebo konkurencia snaží vytlačiť z ich územia. V Bronxe a v iných častiach New Yorku je bežné, keď sa na uliciach nájdu zastrelené 13-ročné deti... Drogy sú v ghette asi najväčším problémom. Je to únik z reality, prostriedok ako zabudnúť.

V 70-tych rokoch sa v amerických veľkomestách transformoval kultúrny, spoločenský a politický systém. Bol to čas veľkých zmien, čas vzniku nových organizácií, hnutí a myšlienkových smerov (napr: Hnutie za slobodu černochov, Hnutie za emancipáciu žien...). Zmeny na trhu práce, nový federálny rozpočet, nový zákon o prisťahovalectve, obdobie po vietnamskej vojne a vláda, ktorá vpustila do spoločnosti drogy - z toho všetkého vznikal chaos. Systematická chudoba, bezdomovci, rasizmus, násilie, zväčšujúce sa rozdiely medzi jednotlivými spoločenskými vrstvami - to sú len niektoré z dôsledkov tohoto chaosu. Navyše aj samotné mestá zápasili s veľkými finančnými ťažkosťami. V neposlednom rade aj to napomohlo vzniku akýchsi neprístupných území (no go area = ghetto).

Život v ghette si nikto dobrovoľne nevyberie a cesta späť je takmer nemožná. Verte nám, žiť na druhej strane nie je žiadna sranda. Je to holý boj o prežitie. Ghetto znamená popukané cesty, rozpadnuté baraky, špina, smrad a ľudia, ktorí rozmýšľajú, čo bude na večeru. Ghettá boli, sú a budú rodiskom problémov a ak americká vláda bude zachovávať taký postoj ako v súčasnosti, zločinnosť a nenávisť, ktorú pociťujú černosi voči belochom a naopak, sa bude len stupňovať...

IN MEMORY - v pamiatke, tieto maľby môžete nájsť práve v ghettách. Je to taký zvyk, namaľovať piece pre človeka, ktorý v ghette našiel svoju smrť. Aj toto dokazuje, že ľudia odsúdení bezcitnou spoločnosťou na život v ghette, nie sú len surové zvieratá, ale sú to ľudia ako my, tiež cítia, milujú, žialia...

1.4 VÝVOJ V RÁMCI VÝTVARNÉHO UMENIA

- Sprejová plechovka je symbol našej generácie. Graffiti stvorilo hnutie, ktoré je tak úprimné, že rúca všetky hranice a dokazuje, že na uliciach vznikajú skutočné galérie života. Spoločnosť však chce kontrolovať umelcov, ale graffiti je nekontrolovateľné. Vytvára novú úroveň inteligencie a ničí vynálezy spoločnosti. Naše umenie je veľmi, veľmi silné, pretože zatiaľ ho robíme pre davy, nie pre elitu. Táto najsilnešia forma umenia sa mi stále zdá strašne nová. Nesnažíme sa dosiahnuť nijaký cieľ, my sme ten cieľ! Sme jedno obrovské nekontrolovateľné šialenstvo utišujúce náš smäd po aktivite. Dostali sme sa do absurdnej situácie, keď sa slepý (spoločnosť) snaží viesť slepého (graffiti). Musíme sa navždy striasť sveta oficiálneho umenia, vytvoriť si vlastné základy, vlastnú originálnu podstatu...- CRAYONE

Graffiti sa naozaj stáva súčasťou moderného výtvarného umenia, ale zdá sa, že v niektorých veciach sa výrazne odlišujú. Hlavne v tom, že graffiti je otvorené posolstvo ľudí z ulice, určené celej spoločnosti a nie iba pár vyvoleným jedincom. Nikto si nemusí obliekať sako a kravatu, učesať sa, platiť vstupné, potichu rozprávať alebo sa inak obmedzovať. Mnohým takzvaným vyštudovaným umelcom sa zapáčila myšlienka zatvoriť graffiti do galérií. Tu je nutné podotknúť, že graffiti pre nás znamená umenie anonymných ulíc veľkomesta a chladných (u nás dokonca krikľavo-zeleno-oranžových) plechov železničných vozňov. Žiadna galéria sa nikdy nevyrovná miestam pod diaľničnými nadjazdmi, špine, vrčaniu áut, vzdialeným výkrikom či iným charakteristikám mesta. A už vôbec nie nočnej stanici, buchotaniu idúcich vlakov, vŕzganiu, kvíleniu lokomotív, zrýchlenému tlkotu srdca a trasúcim sa rukám.

Ďalšia veľmi dôležitá vec je, že graffiti vzniklo neorganizovane a nezávisle od vôle spoločnosti a ostatného umenia spoločnosťou zdeformovaného. Chcieť ho zorganizovať by znamenalo zmeniť jeho podstatu a možno ju aj zničiť. Tu vidíme aj budúcnosť, graffiti sa musí navždy striasť sveta oficiálneho výtvarného umenia, pokračovať v rozvíjaní svojich vlastných a zatiaľ nevídaných základov. Celý hip-hop pokladáme za neopakovateľný práve svojou úprimnosťou, nekomerčnosťou, neobmedzenosťou alebo lepšie neobmedziteľnosťou. V dnešnom zakomplexovanom, skorumpovanom, globalizovanom svete je doslova ako jediná biela ovca v stáde čiernych.

Schéma názorne ukazuje, kde môžeme zaradiť graffiti v rámci výtvarného umenia. Aj jeho historický vývoj bol osobitý, pretože ho nediktovala vôľa väčšiny, ale silné, sebavedomé indivíduá z ulice. Vyzerá asi takto: tag - väčší tag - bombing - farebný piece - burner.

Graffiti sa v žiadnom prípade nedá rozlišovať na ´dobré´ (farebné pieces, zákazky,...) a ´zlé´ (chrómy v uliciach, tagy, vlaky,...). Treba ho vnímať ako jeden celok, ktorý sa nedá deliť. Graffiti nie je dobré ani zlé, ale životný štýl, postoj, názor, pocit, súčasť hip-hopovej kultúry... V každom tagu je ukrytá sila a v každom chróme pocit, všade sa dá nájsť kúsoček duše človeka, leží tam, potichučky čaká na toho, kto sa zohne a zoberie si! Popisovať graffiti ako vzburu pokladáme tiež za absurdný nezmysel, výplod pomýlenej mysle nejakého senzáciechtivého novinára, ktorý tým, že sa zaoberá vecami, ktorým celkom nerozumie a ani nemôže rozumieť, namiesto informovania, ľudí iba mätie. Hoci upozorňujeme na chyby spoločnosti a nemyslíme si, že s týmto svetom je všetko v absolútnom poriadku (ako sa nám všetci snažia nahovoriť), neznamená to, že pri zlepšení s našou aktivitou prestaneme a začneme žiť ako všetci ´normálni´ ľudia. Asi je to len náš úprimný život.

1.5 ŠTÝL

Štýl je úplne všetko, základ, na ktorom sa dá stavať piece, bez neho sa žiadny writer nepresadí. Ľudia, ktorí graffiti nerozumejú, len ťažko chápu význam tohto slova. V podstate označuje spôsob, akým writer pretvára písmená a robí ich krajšími.

- Sú štýly kráľov, z ktorých sa môžeš zblázniť a štýly toyov, z ktorých ti príde zle. Veľa štýlov je premakaných do krutosti, ktorú nechápeš, pretože tak nedokážeš rozmýšľať, ale až keď sa do toho dostaneš, zistíš, aká je to jazda. Tiež sú štýly, kde človek namiesto hlavy maľuje srdcom, pocitom, a to dokáže len málokto... Myslím si, že ten, kto berie graffiti ako pózu, štýl nikdy nepochopí. - CHIME

Štýl je niečo vlastné a svojské... Vlastná výpoveď svojmu okoliu o mojom mozgu, o mojom zmýšľaní. Každý writer musí mať vlastný style, inak sa automaticky pokladá za úplnú nulu, nulu hlavne pred samým sebou. V spôsobe vytvárania písmen sa odzrkadľuje writerova duša, jeho charakterové črty a myšlienkové pochody. Ak niekto kopíruje, hneď badať, že ešte neobjavil skryté bohatstvo vlastnej osobnosti. Kópie sa netolerujú, rušia sa crossom. Na kvalite (rovné, presné čiary) nezáleží, to príde časom samo.

- Mám rád nedokonalé tvary (Sachova poznámka: ja ich milujem...), vidno na nich, že to robil človek a nie počítač. Tie písmenka žijú! - LOWA*

- Štýl nadobúda krásu od sily myšlienky a nie naopak. - A.Schopenhauer

- Myšlienky, ktoré máš v hlave, sú najdôležitejšie. Ak pochopíš, o čo tu ide, štýl príde sám. - KRIZM

Writer by mal, v súlade s novou školou, ktorú reprezentuje predovšetkým východná Európa, robiť tie najjednoduchšie tvary, v ktorých je vyjadrenie celkovej myšlienky najjasnejšie, nie sa skrývať za umelé zložité dokonalosti, ako mnohí, ktorým neustále uniká podstata myšlienok. Mali by si uvedomiť, že žiadna vec nie je daná len preto, že ktosi povedal, že napríklad tieň alebo outline musí byť presný, že je nevyhnutné dodržiavať obrysy atď., tak ako to robia takmer všetci. Nesmieme pokladať niečo za tak správne, aby sa o tom nedalo pochybovať, za tak dokonalé, aby sa to nedalo vylepšiť... Takže ani tieň, ani outline nemusí zodpovedať výplni písmen, dokonca tam vôbec nemusia byť. Najdôležitejšia je myšlienka a jasné tvary neskrývajúce sa za prehnané kvantá farieb a umelých efektov.

- Svoj štýl stále hľadám... Nesnažím sa o ňom logicky premýšľať, nechávam voľne prichádzať nové a nové každodenné podnety - môj vlastný vývoj určuje smer môjho graffiti štýlu... A samozrejme viem, že nemôžem nikdy dosiahnuť 100% dokonalosti. Túžim dosiahnuť stav, keď sa akákoľvek vnútorná pohnútka odrazí v mojich piecoch. Chcem skúsiť ukazovať slová podľa ich významu, hrať sa s jednotlivými prameňmi podľa toho ako znejú. Tvrdím, že systém je druhotný, tvrdím, že v pocite sa skrýva všetko - tajomstvo dokonalosti... - BIOR (pražský king)

1.6 TO SME MY

Graffiti pretvára ľudí a mení ich k lepšiemu, skrýva sa v ňom obrovská pozitívna energia. Všetci, ktorí vstúpili dnu, ak to, čo robia, robia naozaj úprimne, našli v striekaní jeden zo zmyslov života. Jeho myšlienka obieha okolo celého sveta ako každá vynikajúca, silná, pravdivá a hlavne úprimná myšlienka, ktorá rúca umelé hranice medzi národmi a ničí akékoľvek tendencie k rasizmu či nacionalizmu. Niektorí starší ľudia často označujú writaz za rozvracačov republiky alebo sluhov americkej vlády. Aby ste lepšie pochopili naivitu takéhoto myslenia, dovolím si jedného takéhoto dôchodcu citovať.

- A či sa to nehanbíte!? Takí pekní mládenci. Za judášsky groš ste sa predali! Koľko vám za to platia? Ruky by som im polámal!!! -*

Dotyčný dôchodca bol očividne presvedčený, že nám každý týždeň chodí šek z Ameriky za to, ako ničíme naše krásne, všetkými ohrozované, maličké Slovensko. Realita je však úplne iná, väčšina writerov nenávidí pokryteckú americkú politiku, dokonca aj tí, čo žijú v USA.

- Nič neničíme!!! Zničiť znamená znemožniť predmetu vykonávať funkciu, na ktorú bol určený. Pochopte to už konečne! My iba pretvárame prostredie, v ktorom žijeme, na také, aké ho chceme mať. - SACH*

Veľa zle informovaných ľudí sa tiež domnieva, že writas sú len hŕbka feťákov a stroskotancov, ale opak je pravdou, mnohí študujú vysoké školy, gymnáziá či školy s umeleckým zameraním. Každý z nich je svojím spôsobom umelec a filozof, jedinečná osobnosť, hĺbaví ľudia žijúci v spoločnosti, ktorú nenávidia, lebo neveria, že prispôsobiť sa jej obmedzeniam prináša slobodu. Práve túžbu po voľnosti a oslobodení sa, po akomsi inom živote, môžeme pokladať za hlavnú motiváciu. Na primitívne otázky typu: ´Čo z toho máte?´, writeri odpovedajú väčšinou, že len pocit, len obyčajný pocit, že tu existujem, že som slobodný a neobmedzený, že som to proste ja! To, že v živote vraj ´nič´ nedosiahnu im vôbec nevadí. Pramení to z uprednostňovania duchovnej stránky človeka pred materiálnou. Nás nezaujíma kariéra, peniaze, vila s bazénom, auto, práca, svetlá budúcnosť, šoubiznis a iné nezmyselné vynálezy našej `pokrokovej spoločnosti`. Čo vlastne dosiahne človek posadnutý falošnými hodnotami uznávanými spoločnosťou? Nezmyselné spoločenské postavenie? Peniaze, ktoré si nevezme do hrobu? My žijeme práve pre tento moment, pre túto chvíľočku a zároveň pre budúcnosť, pre celú večnosť. Peniaze neznamenajú nič, je to iba prostriedok na nákup sprejov a prežitie.

- Väčšina ľudí žije asi takto: zoženiem si potravu, nažeriem sa, vyseriem sa, rozmnožím sa, vyspím sa... a na druhý deň znova... V čom sa ONI odlišujú od ostatných zvierat?!- LOWA*

Ešte k tým drogám... Dostali sme sa k otázke veľmi rozporuplnej, o ktorej by sa dalo dlho uvažovať. Hoci mäkké drogy (hlavne marihuana) u writerov nie sú nijakou zvláštnosťou, myslíme si, že graffiti skôr ľudí zachraňuje od závislostí, ako by im k nim napomáhalo. Konkrétny writas z nášho blízkeho okolia sú toho jasným príkladom. Napriek rôznym názorom na škodlivosť marihuany pred akciou nikto nefetuje. Pri writovaní treba mať pevnú ruku, čistú hlavu a predovšetkým rýchle nohy. Na záver by sme ešte radi vyvrátili jednu chybnú domnienku a to, že graffiti prináša drogy do spoločnosti. Zničením graffiti sa drogy nikdy nezastavia. Za to, že tu sú v tak veľkom množstve, môže len a len spoločnosť, ktorá ich svojou zvrátenosťou nevedomky podporuje. Každú závislosť pokladáme za strašnú a odpornú, no napriek tomu drogy sú každého osobné rozhodnutie.

- alkohol je oveľa väčšie svinstvo ako marihuana - SOUL*

1.7 TOY

Graffiti takmer nikdy nevyšlo zo svojho undergroundového prostredia a tým writaz tvoria jeden z nosných pilierov

hip-hopu. V žiadnom prípade nejde o nejaký exhibicionizmus, frajerinu či trhák na prvé stránky denníkov, ako ho predstavujú novinári vo svojich článkoch. Možno iba v začiatkoch, neskôr u každého nastáva akési precitnutie, uvedomenie si skutočných hodnôt a dôvodov, potreby úprimnej výpovede a presadzovania individuálnej kreativity. Bohužiaľ, za tie roky, čo tu takto existujeme, sa na nás nabalila hŕba pózerov a komerčákov, ktorí vôbec nechápu, o čo tu ide. Robia rôzne pózy od amerických gangstrov až po zažraných ničiteľov systému, pózy pred spolužiakmi, pózy pred novinármi, pózy pred dievčatami... Sme nútení znovu a znovu opakovať, že pre nás hip-hop znamená predovšetkým kultúru, niečo, čo robíme pre seba a nie preto, aby sme dosiahli uznanie od skazenej spoločnosti, proti ktorej neduhom tak radikálne bojujeme.

V graffiti sa takýto pózeri označujú slovom toy. Okrem beznádejných pózerov poznáme ešte jeden druh toyov, tí, čo síce nevedia dobre writovať, ale snažia sa nájsť podstatu. Vlastne aj každý dobrý writer bol kedysi toyom. Toto si mnohí z nás vôbec neuvedomujú, hlavne tí, čo nemajú dosť sebadôvery a ich egoizmus nepozná hraníc, tí, čo sa najviac zaslúžili o zdeformovanie graffiti na Západe. Osobne toyov neodsudzujeme, hoci robia svojimi neuváženými krokmi nám ostatným zlú povesť, skôr sa im snažíme mnohé vysvetliť, pomôcť nájsť cestu k uvedomeniu si štýlu a zmyslu. Vieme, že čím bude naša komunita početnejšia a silnejšia, tým môže lepšie odolávať útokom zo strany neprajníkov a závistlivcov, ktorí sa ju snažia z rôznych, nám nepochopiteľných dôvodov, zničiť. Zdravé jadro sebavedomých, takzvaných ´true to the game´ ľudí, je základ, na ktorom sa dá stavať a ďalej rozvíjať naša kultúra. Treba myslieť na budúcnosť, aby keď odídeme, niekto ostal a udržiaval naše divoké sny pri živote.

1.8 FORMY GRAFFITI NA STENE

TAG - writerov podpis vytvorený sprejom, fixou, voskom alebo vyškrabaný kremeňom do skla. Tagovanie je označované za najdrsnejšiu formu graffiti, často aj za vandalizmus. Skutočný writa však vie, kde sú jeho hranice. Nikdy netagujeme kostoly, historické budovy, pamiatky, rodinné domy, tiež diela iných umelcov - sochy, plastiky,... Takéto neuvážené činy sú dielami toyov, ľudí s tmou pred očami. Dnes sú tagy v podstate iba tradícia, oldschool či spôsob ako sa presadiť pre tých menej umelecky zdatných. Hoci vyzerajú rovnako, pre človeka, ktorý sleduje scénu sú ako odtlačky prstov. Vôbec nemusia byť tuctové, príkladom kreativity v tejto oblasti sú Romeo a Bior z Prahy, WC crew z Varšavy, CAF crew z Berlína, ale aj Soul a Lowa zo Žiliny a mnohí ďalší.

- ...len sa pozrite, koľko ľudí chodí po meste, je to ako značka... Do riti, veď ja žijem! - OMAR

- Mňa sa tiež nikto nepýtal, či chcem bývať na takomto skurvenom sídlisku. Tí, čo to projektovali, sú skutoční vandali! Prečo by som sa ja mal niekoho pýtať, či môžem?- SACH*

THROW UP - obrysy písmen, bez výlpne, nastriekané na jeden ťah.

Bombingy a CHRÓMY V ULICI - rýchlo nastriekané nápisy na frekventovaných miestach. Tak toto je to skutočné graffiti, čistý pocit, hip-hop. Náš príbeh sa odohráva v nočnej ulici, okolo chodia autá, nervozita, pár dopredu premyslených ťahov, prešli tri, možno štyri minúty, už sme skoro hotoví, výkrik, utekáme, strácame sa v tmavom bludisku ulíc, domov ideme dlhou okľukou, ešte dlho do noci nás hľadajú. Len adrenalín? Asi nie. Možno iba túžba, aby si nás všimli, niečo dokázať, pozvánka do zóny, provokácia... To, čo ľudia nechápu na chrómení ulice je, akú má pre nás hodnotu ´počmárať dom´. Pri chrómoch (a vôbec pri celom graffiti) sa jedná predovšetkým o krásu tvarov písmen, vec pochopiteľnú iba pre writerov. Možno to znie trochu zvláštne, ale ide tu predovšetkým o toleranciu, o to, aby sme neodsudzovali všetko, čo je nové a neznáme, hoci z psychologického hľadiska je strach z neznáma prirodzený. Stretli sme sa s mnohými staršími, veľmi inteligentnými a tolerantnými ľuďmi, ktorí vôbec nie sú proti a ich povzbudivé slová nás úprimne tešia. Ďakujeme všetkým neznámym za toleranciu.

PIECE - mnohofarebná maľba graffiti. Mnohí posudzujú kvalitu piecov doslova podľa množstva farieb či characterov. Keď tam chýbajú postavičky, je to pre nich síce ´pekné´, ale nezaujímavé a ak je tam dokonca aj málo farieb, už to nie je ani pekné. Nanešťastie sa na naše výtvory pozerajú príliš povrchne. Graffiti nie je gýč!!! Nad piecom treba rozmýšľať. Nežijeme v socializme, keď ´umelec´ dal vojakovi do jednej ruky samopal, do druhej sovietsku vlajku a všetkým bolo hneď všetko jasné. My sa pri hodnotení piecu pozeráme na všetko iné, len nie na charactery a množstvo farieb. Prvoradé sú štýlové tvary písmen vyjadrujúce pocit či myšlienku. Farby a charactery majú za úlohu len umocniť v divákovi jeho pocit z piecu. Taktiež je úplne bežné a prirodzené, že rôzni pozorovatelia majú z piecu rôzne pocity. Najdôležitejšie je, aby v ľuďoch niečo zanechal, viac ako len tenký, naoko zlatistý povlak šťastia tak charakteristický pre komerčné gýčové umenie dneška, aby im ponúkol myšlienku, na ktorú len tak ľahko nezabudnú.

- Nepozerajte len na vec, ale aj za vec, mimo realitu tohto trápneho sveta a života... nebojte sa iných nepreskúmaných stavov, snov, prišiel čas konečne objaviť a rozvíjať to, čo je v nás skryté! - SACH*

BURNER - neuveriteľne geniálny, miestami až dokonalý piece. Proste extáza... Hall of fames či galleries sú miesta, kde sa nachádza viac takýchto diel, miesta, kde writujú len najlepší writaz z mesta.

PRODUCTION - viac na seba nadväzujúcich piecov so spoločným pozadím či myšlienkou, avšak pri zachovaní charakteristického rukopisu jednotlivcov podieľajúcich sa na ich tvorbe.

1.9 VLAKY A METRO.

Pri hľadaní dôvodov, prečo sa maľuje na vlaky a metro, sa musíme vrátiť k prvopočiatkom graffiti v New Yorku. Práve na metre, ktoré jediné bolo schopné prekonať obrovské vzdialenosti v tomto gigantickom veľkomeste a tak ´ukázať´ writerove meno všade, sa to všetko začalo. Dopravný systém metra sa vlastne stal komunikačnou sieťou. Malo však ešte niečo...

- Graffiti to nie je len pocit, supersilný útok písmen a šialených komiksových postavičiek, ale aj hrkotanie, aghr a ahhrr, zavýjanie plaziace sa po koľajniciach, rýchly pohyb... To všetko ich oživuje a posúva bližšie k hraniciam reality.- MAILER

Podobne je to aj dnes v Európe s vlakmi premávajúcimi medzi mestami. Jazdia hore-dole po celom štáte a writerove meno vidí obrovská masa ľudí.

- Nikto to nemôže pochopiť, kým tam nie je jeho meno. - CANS*

Práve vlaky a metro za bohatej podpory propagandy plnej klamstiev a nezmyslov (napr.: vraj writujeme, kvôli peniazom, ...) vytvorili writerom imidž vandalov a zločincov. Radi by sme vás ubezpečili, že sme ešte nepočuli o writerovi, ktorý by ináč ako svojím piecom či tagom ničil zariadenie vlaku.

Stále nám nie je ani trošku jasné, prečo väčšina ľudí dokáže tolerovať graffiti na stenách, ale na vlakoch už nie. Prečo potrebujú mať okolo seba len veci monotónne, uniformné, anonymné a rovnaké? Stále sa zúfalo snažíme nájsť odpoveď na otázku, kde v nás pramení strach z tolerovania iných, hoci aj subjektívnych, pestrofarebných svetov. Prečo si tú nenávidenú rannú cestu vlakom do práce neoživiť pohľadom na pestrofarebnú myšlienku anonymného umelca, pocit vedľajšieho produktu mestskej spoločnosti a predstaviť si ho ako človeka a nie ako dofetovanú trosku?

My sme stále ochotní pristúpiť k dohode so železničiarmi, ako sa to podarilo, ale na škodu obom stranám, len na pár mesiacov, writerom v poľskom Gdansku. Legálne vlaky... zúfalý pokus hŕstky inteligentných ľudí o dohodu či zavedenie niečoho nového a predtým nevídaného, sabotovaný masou zadubencov, ktorým vojnový stav asi vyhovuje. Nám je to jedno, nie sme to my, kto stále prehráva.

Formy graffiti na vlakoch či metre:

1.WINDOW DOWN/PANEL

- graffiti na vozni od okna dolu

2.END TO END/E2E

- graffiti po dĺžke cez celý vozeň

3.TOP TO BOTTON/TTB

- graffiti, ktoré pokrýva vozeň po výške, ale nie po dĺžke

4.WHOLE CAR/VULCAR/WC

- graffiti, pokrývajúce celý vozeň (aj okná) od strechy po podvozok. Writeri, ktorí ho urobili, získavajú značný rešpekt hlavne vtedy, ak má aj dobrý štýl. Spotreba sprejov dosahuje až 20 canov a zaberie viac ako 8 hodín práce. Preto je celá rozdelená medzi jednotlivých writerov, z ktorých každý vie, čo má robiť. Prvý vulcar urobil v roku 1973 FLINT 707 z New Yorku.

5. ONE MAN WHOLE CAR

- wholecar, ktorý nastriekal jeden človek sám

6.WORMS

- červíci, dva wholecary za sebou

7.WHOLE TRAIN

- graffiti od podvozku po strechu cez celý vlak. Počíta sa od 4 vagónov vyššie. Je považovaný za najvyššiu a najúžasnejšiu formu graffiti, jednoducho sen a zároveň výzva pre všetkých writerov. Prvý wholetrain s názvom "THE FREEDOM TRAIN" (vlak slobody) urobili 4.7.1976 CAIN, MAD 103 a FLAME ONE. Jeho životnosť bola veľmi krátka - hneď na druhý deň ho zobrali do servisu.

- Bolo to sprosté... Konečne niekto urobil niečo pre USA, niekto si hodil mincu a...- LEE

Druhý wholetrain urobila FABOULUS FIVE CREW (LEE, MONDO, DOC, SLAVE). Volal sa "THE CHRISTMAS TRAIN" (vianočný vlak) a stalo sa to v roku 1977.

- Boli tam všetci writas. Na celej stanici bola tlačenica. Viem, že to bol šok pre tých novinárov v prvotriednych sakách a všetci si pomysleli: Och, do riti! Možno ani nevedeli, že to bolo graffiti. Asi si mysleli, že mesto zaplatilo maliarom, aby urobili niečo dobré...- LEE

1.10 TECHNIKY A POSTUPY PRI TVORBE PIECE

- To, čo by som chcel povedať začínajúcim writerom je, že si musia uvedomiť, že to chvíľu trvá, kým budú schopní urobiť dobrú vec. Záleží to len na vás. Verte mi, že čím viac budete sledovať kvalitné pieces, čím viac budete kresliť, pozerať na štýly, tým rýchlejšie pôjdete nahor. Ale nerád by som, aby pribúdalo pózerov, ktorí prídu, pol roka si budú hovoriť ´graffiťáci´, urobia pár sračiek a zase odídu. Tí nech sa do toho radšej ani nepúšťajú. Začať maľovať graffiti znamená postupne zmeniť svoj život. A writeri, ktorí to cítia ako svoju kultúru, sa už od začiatku nesmú nechať odradiť určitými prekážkami. Bohužiaľ, s rastúcou ilegalitou stúpa trestná zodpovednosť. Doma budú do vás rodičia stále hučať, že ste fanatici, že ste závislí, stále si len kreslíte, všetky svoje peniaze miniete na farby. Rozmyslite si, že či do toho chcete vstúpiť, ale verte mi, že to stojí za to. Tiež si niekedy kladiem otázku, že či to všetko nie je zbytočné - mám s tým veľa problémov, ale odpoveď mi vždy dá jeden jediný pohľad na novourobený panel metra, vlaku alebo nejaký ten iný hardcore. Je to absolútna extáza. Je to moja droga...- ASH

Pri tvorbe graffiti sa používajú špeciálne spreje a trysky. Tu sú niektoré kvalitné značky sprejov, ktoré sa dajú kúpiť aj na Slovensku.

MULTONA - 30-40 odtieňov, perfektná hustota, jedny z najlepších sprejov, príliš vysoká cena asi 180 Sk

BELTON - 70 odtieňov, niektoré sú super, iné nestoja za nič, cena 140 Sk

KIMTEC - 40 odtieňov, super kvalita za veľmi nízku cenu, akrylové, malá plechovka (150ml) za 30 Sk

STRIEBORNÝ PLASTIKOT - ideálny na chrómy v ulici, 100 Sk

GEBRO - odporúčame iba strieborný a čierny, 110 Sk

Trysky sa delia na berlínske a newyorské, tiež sa rozlišujú podľa šírky rozstreku na fat cap (široká stopa, 3-5cm), skinny cap (tenká stopa, 0,5-1cm) a soft cap (niečo medzi skinny a fat, 1-3cm).

Beltony, Gebrá, Plastikoty, nejaké graffiti časopisy a niekoľko druhov trysiek sa dajú kúpiť v Žiline vo firme Ipos. Táto firma pripravuje otvorenie špecializovaného graffiti obchodu, k čomu by malo dojsť niekedy začiatkom jari. Plánuje sa tu predaj časopisov, všetkých trysiek, fixiek, značkového oblečenia a tiež ďalších kvalitných sprejov (Hit color, Sparvar, Duffa...). Zatiaľ sa najbližší graffiti obchod nachádza v Ostrave (Barel) alebo v Prahe (Modrý samet).

Konkrétny postup pri tvorbe piece vyzerá takto:

1. Najprv sa pripraví sketch (náčrt budúceho piecu) do piece book - zošitu, ktorý nosí writer stále so sebou a kreslí si tam všetky nápady. Writeri vlastnia väčšinou ešte jeden zošit - blackbook. Tam si lepia fotky z akcií. Získať ho je snom členov Vandal sqads, špeciálnych policajných jednotiek, určených na boj s graffiti.

- Sketch je rýchly záznam momentálneho stavu podvedomia načrtnutý pár dopredu premyslenými ťahmi - LOWA*

2. Sketch sa pomocou skinny cap prenesie na múr.

3. Fillin - vyplňovanie písma. Robí sa fat cap, ak sa jedná o väčšie plochy, inak znovu skinny cap.

4. Fillin a iné designy sa striekajú postupne v niekoľkých vrstvách.

5. Vyfarbovanie shadows - tieňov písma.

6. Obťah (obrysy písma) je najdôležitejšia vec, pevná writerova ruka dodá piecu krásu. Samozrejme, že outlines sa maľujú so skinny cap.

7. Background - pozadie (len v tom prípade ak, sa nepripravilo dopredu ako "podkladovka").

8. Nakoniec tagy, myšlienka a prípadne venovanie (dedicaton) či poďakovanie (thanks).

2. Východná Európa

2.1 NAŠE POCHOPENIE GRAFFITI

Graffiti v Západnej Európe a v USA sa zdeformovalo. Takmer nikto už nehľadá nové cesty. Zdeformovali ho hlúpi ľudia, ktorí sa chcú za každú cenu presadiť (niektorí kariérni ´writas´) a zle alebo vôbec nepochopili, prečo sa hodnotí rozdiel medzi writermi podľa kvantity. Je v tom zakotvená myšlienka, že nikto nemá šancu pochopiť toho druhého, jeho štýl či spôsob myslenia a tým pádom ho nemá ani právo posudzovať.

Vývoj ostal teda na nás, na ľuďoch z Východnej Európy. Badáme tu úžasný proces, kultúra vytvorená černochmi z New Yorkského ghetta sa postupne dostáva cez more do Západnej Európy do bielych rúk a po páde železnej opony z Berlína ďalej na východ... GRAFFITI GOES EAST! (Graffiti ide na východ!) Mestá ako Berlín, Praha, Ostrava, Brno, Plzeň, Jihlava, Varšava, Gdansk, Štetín, Budapešť, Bratislava, Žilina a mnohé ďalšie prežívajú graffiti boom, vytvára sa tu obrovská sila, ktorá je stále viac rešpektovaná na západe. Nemôžeme dopustiť, aby sa graffiti dostalo do slepej uličky, nutne musíme hľadať nové spôsoby ako namaľovať svoje meno, tvarom a farbou vyjadriť vlastnú myšlienku či pocit. Opierajúc sa o oldschoolové základy, ktoré rešpektujeme, sa staré myšlienky dostávajú do nového prostredia, kde ich ľudia s úplne odlišnou mentalitou pretvárajú do nových neopakovateľných foriem s originálnymi prvkami. Našťastie (alebo nanešťastie?) to nie sú tradičné prvky vychádzajúce z ľudového umenia, ako by si mohol niekto želať. Totiž graffiti pojednáva predovšetkým o prítomnosti, odráža iba súčasnú mestskú kultúru, je nadpriestorové a nadčasové, a tak takéto úvahy sú vrcholne absurdné.

Každý tvar, každá farba, každá čiaročka v piece odráža kúsok writerovej duše. Graffiti sa dnes vyvíja podobne ako maliarstvo, už nie je cieľom nakresliť dokonalé dynamické písmená (presný obraz predmetu na plátne), dnes je cieľom nastriekať pomocou písmen myšlienku, pocit, varovanie pre spoločnosť.

2.2 BERLÍN

Berlín je často označovaný za druhý New York a to hovorí samo za seba. Tagy, throw upy, chrómy, productions sú doslova všade. Berlín žije... Podobne ako v New Yorku sa tu nachádza neuveriteľné množstvo rôznych rás, národností a kultúr, ktoré sa stretávajú a navzájom prelínajú. Práve toto umožňuje obrovský rozmach hip-hopu. Nejedná sa len o graffiti, v Berlíne vysiela špeciálne hip-hopové rádio, nachádzajú sa tu desiatky hip-hop obchodov, tri špecializované na graffiti, tiež tu vychádzajú tri farebné graffiti časopisy (Overkill, Backjumps, True to the game). Tunajšiu scénu tvoria stovky, možno aj tisícky writerov, DJov, raperov a brakerov.

Už pred pádom Berlínskeho múru bola v Západnom Berlíne dosť silná scéna, ktorú po zbúraní múru doplnili writaz z východu a tak uzatvorili kruh. Berlín a Mníchov boli prvé mestá v Nemecku, odkiaľ sa graffiti rozšírilo po celej krajine a vlastne aj po celej Európe. Tvrdosť s akou sa tu snaží polícia zastaviť ilegálne graffiti sa dá porovnávať snáď len s Parížom. Represia polície a špeciálnych jednotiek, domové prehliadky, súdne procesy s writermi, väzenia, vysoké pokuty, čisté vlaky a metro... Všetko je to zlé, násilie plodí iba násilie, ktoré postupne prerastá až do otvorenej vojny writerov s políciou.

Bohužiaľ mnohí Berlínčania sú príliš upätý na New York a klasické oldschoolové poňatie písmen. Áno, aj my rešpektujeme New York oldschool, pretože bez neho by sme tu asi neboli, ale musíme si uvedomiť, že žijeme v inej dobe. Ak nezačneme hľadať nové cesty a ak sa vývoj zastaví v slepej uličke, celá naša kultúra zanikne. Našťastie aj v Berlíne sú writeri, ktorí objavujú nové formy a tým sa zaraďujú k ´novej škole východoeurópskeho graffiti´. Jednoznačne však treba povedať, že v súčasnosti je v Berlíne aktívna obrovská masa ľudí, možno aj najväčšia na svete. Preto znamená rešpekt a pripomína všetkým, že nemáme čas myslieť na minulosť, lebo len dnešok existuje a prítomnosť je to, čo sa počíta.

Berlín má a mal tisícky mien, ktoré si zaslúžia rešpekt. Spomenieme iba tie najznámejšie: AMOK (prvý berlínsky kráľ), ODEM (kráľ po Amokovi), SHEK (súčastný kráľ), BISAZ (asi najväčšie množstvo urobených vlakov v Európe, viac ako 180 wholecarov), BUSY/LITE (nepredstaviteľné množstvo chrómov a bombingov v ulici), DEJOE, ESHER, KOBOLT, TOKIOE, PHOSH (spomenutí vďaka štýlu).

Tiež ponúkame výber najvýznamnejších Berlínskych crew: RCB (rock city boom), BMQ (better move quick), GHS (ghettostars), LOFD (lords of doom), CAF (children against frustration), OCB (operation city bombing), RTZ, LTX (lunatix), UMS, Crittas, SKS (stylekeepers), CMD (criminalminded), TNB (the nasty boys), TFB (the fantastic boys), T2B (try to bust), ASS, GAW, KHC, TOP 10, AISM,...

2.3 PRAHA A ČECHY

Praha si získala rešpekt na ´západe´ ako vôbec prvé mesto z Východnej Európy. Najprv by sme radi uviedli niečo z histórie. Všetko to rozbehli writeri z Nemecka (hlavne Berlín), ktorí aj dnes dosť často navštevujú Prahu a nešetria poznámkami typu ´Praha city love´. Toto mesto má úplne neopakovateľnú atmosféru a možno práve nej vďačia miestni writaz za originalitu svojich štýlov. V roku 1991 urobili východoberlínsky CAF prvý panel na metre. Prví skutoční writeri sa objavili v roku 1992 v TCP (this color posse - Scarf, Color2(Pois), Dione, Rake a Nom), ktorej hlavou bol Scarf, veľká osobnosť a prvý pražský kráľ. Na metro maľujú zasa CAF, RCB (Berlín) a konečne aj miestny TCP. Z tohto obdobia treba spomenúť ešte CSA, FIN, BC (Sifon a Lela) a ešte stále existujúcu DSK. Prvý wholecar sa odohráva v réžii TCP, pod Barandovskými mostami a na Tešnove sa objavujú prvé kvalitné pieces. V tomto období je Praha ešte pod silným vplyvom Nemecka. V roku 1995 vzniká NNK, ktorá je dnes obrovská legenda. V odstávkach na metre sa usporadúvajú doslova jamy, keď za noc maľuje aj 20 ľudí. V 1996 po rozpade NNK vzniká ABX a neskôr SCIFI pôsobiace aj v súčasnosti.

Za posledný rok, dva sa vývoj značne zrýchlil, každým dňom sa objavujú nové mená a pribúdajú lepšie a lepšie štýly. Čo sa týka štýlu, pre nás Praha predstavuje absolútnu svetovú špičku. V žiadnom inom meste sa neobjavilo naraz toľko ľudí s tak novátorskými myšlienkami, ktoré našťastie neostali len v polohe predstáv. Charakterizovať pražský štýl nie je vôbec jednoduché, totižto každý writer tu robí to, čo cíti, štýl vychádza priamo z duše, nie z hlavy. Ak by sme ho boli predsa nútený popísať, určite by sme použili slovo úprimný. Praha žije práve v tomto momente, tu a teraz na tomto mieste, nemáme čas myslieť na minulosť (tej patrí už iba rešpekt). Pri tak vysokom tempe sa sami pýtame pokiaľ sú schopní ešte ísť... Praha prežíva najkrajšie obdobie, keď nie je zaťažená bariérami z minulosti a nové nápady sa voľne vznášajú v hlavách writerov. Odvažujeme sa dokonca tvrdiť, že diktuje štýl a pravidlá nielen vo Východnej Európe a nafúkaní oldschooloví writaz sú nútení priznať si omyl v chorom zakladaní si na minulosti a neostáva im nič iné, iba rešpektovať budúcnosť.

Dnes v Prahe vychádzajú dva farebné graffiti časopisy (Terorist Magazine a And no comment) a nachádza sa tu špecializovaný graffiti obchod (Modrý samet). Agentúra Terorist?posse sa popri vydávaní časopisu Terorist magazine venuje usporiadávaniu hip-hopových akcií, medzi najväčšie a najvýznamnejšie patrí Kick the shit. Z iných jej aktivít by sme radi spomenuli vydanie kompilácie východoeurópskych hiphopových skupín East side unia. Treba si uvedomiť, že Praha neznamená silu len v graffiti, ale aj v iných oblastiach hip-hopu (napr.: hudobné telesá WWW, Coltcha, Peneři strýčka homeboye...) a to hlavne preto, že tu všetci, writeri, brakeri a raperi, ťahajú za jeden povraz. Najväčšie graffiti zóny sú Barrandovské mosty (pravdepodobne prvá zóna v Prahe), Palmovka, Vltavská (hall of fame), Braník-Modrany (ilegál popri trati električky), Kampa, Tešnov (oldschool od TCP) a Holešovice. Tagy a chrómy sú vidieť všade po meste, občas sa dá zahliadnuť nejaký panel v metre, ale vďaka represiám to už nie je ako kedysi.

Dá sa povedať, že tempo udávajú tri crew zložené zo skutočných osobností. Sú to:

1. DSK - najstaršia aktívna crew, vznikla ešte v roku 1994. Prešlo ňou značné množstvo ľudí, vždy znamenala rešpekt a silu. Dnes ju tvoria: Bior (pražský kráľ, styler, prvý, kto sa prestal zaujímať o názory ostatných a začal maľovať to, čo cíti), Romeo (zameriava sa na pocity a myšlienky), 2Rock (svojské poňatie oldschoolu), Dales/Kosd (reprezentuje štýl z obdobia NNK crew) a Cakes/Splesh (dynamické tvary + myšlienky).

2. ABX - veľmi silná crew, ktorá vznikla po rozpade NNK, jej členom bol aj Scarf, prvý pražský kráľ, ktorý minulý rok ukončil svoju činnosť v oblasti graffiti. Sú to: Wrach / 21 in pathe newz / Rest of mind (jedna z najvýznamnejších osobností Prahy, styler), Pois (začínal v TCP, kráľ po Scarfovi, je členom CW crew zo San Francisca), Beod/Super koks (v ABX začal pôsobiť neskôr, veľmi rýchly vzostup na špičku) a Ash (hlavne chrómy po uliciach).

3. SCIFI (ZCF) - Lavor/De la four, Each/Meis, Wiches, Bloet, Chime, Indy, Jack, Bonus a Joost/Nut. Crew zložená skôr z mladších writerov, ale stále viac a viac derúca sa dopredu. Štýlom upútajú Lavor, Wiches, Chime a hlavne styler Bloet, ktorý sa podobne ako Bior nachádza v úplne inom, pre ostatných len ťažko pochopiteľnom svete.

Tiež treba spomenúť CK, WHS a RTW, crew posúvajúce hranice bombingu (chrómy, throw upy, tagy). Ďalšie crew, ktoré v Prahe niečo znamenajú: 7SI (wholetrain na metre), GNK (mladá, veľmi nádejná crew), NTS, OMS, DXC, UBF, TWIST...

Čo sa týka zvyšku Čiech, graffiti sa objavuje takmer v každom väčšom meste. Uvedieme zopár mien a crew: Yals (Plzeň, šialené panely), Ekas a Cartel crew (Brno, wholecary), Cate a WEB crew (dievčina, Brno), SB crew (Brno), AST a NBK crew (Ostrava), Sven a TNC crew (Třinec), Maniac a ZDG crew (Ostrava, začal ešte v dobe temného socializmu, prvé graffiti v Čechách), Mol, Wok a AFDTX crew (bomberi z Valašského Meziříčí), Wosk (styler, Olomouc), Bahno (styler, Jihlava)...

2.4 SLOVENSKO

Graffiti a vôbec celá hip hopová kultúra je na Slovensku zatiaľ v plienkach. Scéna sa z roka na rok rozrastá, pribúdajú nové crew a writeri, kvalita ich štýlov sa pernamentne zvyšuje, počet zbombených plôch rastie... Objavuje sa stále viac miest, kde existujú crew, ktoré pravidelne maľujú. Napriek tomu je česká či poľská scéna, kde graffiti začalo skôr, oveľa ďalej. Máme čo dobiehať....

Slovenská scéna je logicky sústredená do hlavného mesta, teda do Bratislavy. Prvé graffiti sa pravdepodobne objavilo v Dúbravke v roku 1994 (Slimer, CBC), ale naplno to začal až Scôtt so svojou WH crew (neskôr premenovanou na AWH). Ďalšími medzníkmi bol rok 1995, vznik DCK a DTK crew, ktoré rozbehli zóny, vlaky a chrómy po uliciach. Štýlovo však podpriemerná kopírka Prahy. V roku 1997 sa rozpadá DTK a pár ľudí zakladá BSA, ku ktorým sa pridáva relatívne veľké množstvo začínajúcich crew. Zóny sa nachádzajú pod Novým a Prístavným mostom a mostom La franconi. Vzniká tu čiernobiely časopis Art-attack a internetová stránka (www.gratex.sk/graffiti/).

Najväčším problémom Bratislavy je nedostatok vlastných štýlov a nových originálnych nápadov. Štýl pre väčšinu miestnych writerov znamená, že pieces od jedného writera sa podobajú ako vajce vajcu. Túto nezávideniahodnú situáciu majú vo veľkej miere na svedomí starí writeri, ktorí sú absolútne nekreatívni a boja sa o svoje vodcovské miesta. Čo sa týka kvantity, v tomto smere je Bratislava na tom veľmi dobre. Slušne zbombené centrum (tagy+chrómy), 3 zóny a obrovské množstvo panelov. Veríme, že mladí writeri veľmi skoro prelomia bariéru schematizmu v myslení, prestanú kopírovať Prahu, uvoľnia svojim vlastným myšlienkam a nápadom priestor, pričom si zákonite vytvoria vlastný štýl.

Zoznam najvýznamnejších bratislavských crew:

1. AWH (Scôtt/Kräk, Stuck, Loki, Skoph, Mort/Kyrs) - najstaršia stále aktívna crew na Slovensku, Scôtt bol prvý bratislavský kráľ.(V súčasnosti nikto nevyniká tak, aby si mohol hovoriť kráľ.) Štýlom pripomína starý New York, okrem Kyrsa, nič nové pod slnkom.

2. BSA (Des, Oker, Wolf) - veľmi veľa vecí, ale ´všetko na jedno kopyto´.

3. ASR - crew, zložená z mladších writerov. Značné množstvo vlakov od Riska, nanešťastie aj on miestami upadá do schematizmu (iba miestami)...

4. OSC - ilegálna crew zameraná na vlaky, ktorej členmi sú napríklad Scôtt (AWH), Bed (styler, BMA, veľmi originálne nápady, predpokladáme, že má pred sebou veľkú budúcnosť), Mentor (najviac panelov na Slovensku), Coza,...

5. BMA (styler Bed), MGU, BH, USK, EMX...

Žilina. Jeden z najzreteľnejších dopravných uzlov na Slovensku. Mesto s veľmi zvláštnou ´sladkasto komixovou´ atmosférou, ktorá umocňuje emócie a cítenie jej obyvateľov. Noc: tma, nie úplná, takmer každonočná hustá hmla okrovej farby a do toho neónové svetlá, hučanie áut, vlakov, vzdialené výkriky... Asi najzabetónovanejšie mesto na Slovensku. A ešte niečo, jedna z najväčších, no zároveň najdrsnejších odstáviek, križovatka trati Bratislava Košice a hlavného ťahu do Čiech. O graffiti scéne nám porozprával Lowa (ktorému miestami skákal do reči Sach) a vzhľadom k tomu, že jeho jazyk je do spisovnej slovenčiny nepreložiteľný, budeme ho citovať.

SOČ: Jako?! Kto bol prvý?

LOWA:...prví writaz... China, 1992, dnes dosť vychytaný flek na HC. Ňáky sedlák ho už crossol (skoro ako všetky oldschoolaz tu)... Inak dosť to tu podporili vtedy ešte začínajúci Ostraváci (ZDG - Manic hlavne a tak), neskôr to boli MGC - Prophet (ktorý mi dal tak trochu školu), ďalej Midget, Shocker a Dusk. Z nich vznikla potom okolo roku 96 DCS - Diverse colorzz syndicate. Zmákli prvé žilinské vlaky, ale kvalita, množstvo a style týchto týpkov nestáli za moc + okrem Duska. Ďalej to boli AFC - Sonic, Scripe a ešte nejaké 3 či 4 typy, ktoré zanikli ešte v zárodku. FAW - Hot-dog, Faber, Necros, Ľadvina a ešte zopár vnútorností, ale ani tí na kope dlho nevydržali. Deväťdesiatsedem 2 typy z FAW a AFC sa spájajú a vzniká KMB: Neon, Deni, neskôr aj Seek + Foks a Apolo (Topoľčany) + Cube a Bongo (Piešťany). Prví rozbehli bombing v uliciach. Odvtedy nastáva stále sa stupňujúci policajný teror a nadvláda nášho maximálne národne orientovaného primátora Janka Slotu. Neskôr vznik NCK crew, značná koppyja všetkého, čo vidieť. TSM, doba vzniku 97, vtedy asi naj kvalita, málo vecí, hlavne málo HC. 11.5.1998 - dátum vzniku jednej, kvôli policajným represiám nemenovanej, crew. 5.6.1998 vznik STA crew - spojenie najlepších typov zo žilinských crewz. Tvoria ju ja (LOWA), tuto SACH, CANS, SOUL, LESK, SYWE1028, BRUEL a SWIT, ktorého sme neskôr vykopli, lebo bol úplne pas, nemal štýl, bol dosť brutálne krivý a darilo sa mu skoro vždycky vytvárať gigantické stekance(40-50cm). No a ešte...

SACH: Ja by som chcel ešte niečo o tom STAčku...

LOWA: Prosím ťa rýchlo.

SACH: Hej, takže STA je fakt že jako, STA je Žilina. STA je crew na úrovni, značnej úrovni, patrí medzi to najlepšie na Slovensku. Hej... Za krátku dobu existencie dosiahla značné výsledky, proste Žilina, jedno z najstráženejších miest, je úplne rozbitá. Asi 200 vecí po uliciach, rozbehnutá zóna, 3 wholecars... Ešte málo panelov, však príde leto, Blawa tras sa! Ináč, keď už mám slovo, chcel by som poslať Slotovi pusu na čelo... He, he, he.

LOWA: Hej... to je fakt. A ešte MASH crew - čosi neforemné a tak hrozné, že slovo toy vôbec nevystihuje podstatu ich podivuhodných nástrekov.

SOČ: Žilinská scéna dnes?

LOWA: Hlavne a predovšetkým STA.

SOČ: Niečo o jej členoch...

LOWA: Soul - potencionálny kráľ, aj keď sa v našom meste ešte o tomto pojme nedá hovoriť, možno tak za dva, tri roky, vynikajúca kvalita, presnosť a dobrý štýl. Sach (písal aj Sqame) - styler, ch(ň)ápe graffiti ako vyjadrovanie pocitov a myšlienok, to je v pohode, najviac panelov.

SACH: Ďíky, poviem teraz niečo pekného o tebe. Lowa - je v pohode, štýlom sa mi páči viac ako Soul a tiež ašpiruje na kinga, presnosť nie je rozhodujúca. Graffiti pochopil rovnako ako ja, pocity a myšlienky... Pokračuj.

LOWA: Ďalej je tu Cans - drsný styler a bomber, ale v poslednej dobe ňáky vystihovaný... he, he, he. Bruel - ten je na tom asi tak ako Soul, ale bez toho kráľa, vadia mi jeho reči o ´posolstvách´(= myšlienkach). Lesk (Wear) a tá jeho večná cesta ku štýlu, má ho, ale nedokáže si ho uvedomiť, v poslednej dobe dáva väčší priestor voľnosti tvarov a to je dobre. Sywe 1028 - veľmi, veľmi, veľmi poommmaaallýýý týpek, odkedy má holku, stojí za hovno a začína upadať, inak dobrý štýl.

SACH: Tu by som ešte rád spomenul dvoch dosť dobrých typov, ktorí zatiaľ nie sú členmi žiadnych crew. Opal - v poslednej dobe sa značne vypracoval, geometrický štýl, ináč s jeho dózami sa dobre taguje... He, he, he. Wiga - typ, ktorého graffiti zachránilo od drogovej závislosti a kto vie od čoho ešte, svojský štýl, odraz duše.

SOČ: STA celkovo?

LOWA: Prvý wholecar v Žiline, prvý one man wholecar na Slovensku a to hneď dva (Sach+Soul), prvý buldozér na SK (Sach+Cans), zóna na Novej Žiline a chrómy úplne všade, ale hlavne vlastný štýl. Chystá sa stránka na internete a časopis. V lete plánujeme wholetrain (!), to bude zas pošuk...

SACH: Tak je.

SOČ: Ďalšie crews?

LOWA: Za STAčkom, Opalom a Wigom je priepasť, potom MCA - Volt, Deys (osobité nápady) a Dyme (najaktívnejší, začína sa zhruba štýlovo vypracovávať). Nové crews ako PST, TBA a SFC.

SOČ: Situácia s represívnymi zložkami?

LOWA: Dosť drsne strážená odstávka, psy a pangle (= príslušníci štátnej, železničnej alebo mestskej polície), ktorí už asi v okruhu kilometra chytajú ľudí s dózami. Inak 3000 členov mestskej polície, čo je asi toľko ako v celej Blave, v 1998 vznik dvoch vandal sqads, jedna pre mesto, druhá pre železnice. Upozornenie: brutalita a bezohľadnosť policajtov nepozná hraníc (rozkopali už dosť veľa ľudí) + fašistické sklony 80% členov zboru...

SACH: Chcem povedať len toľko, že v Žiline je úplne všetko ilegal, lebo Slota je obyčajný...(nadávky).

SOČ: Zóna?

LOWA: Od Rondla smerom dolu na Novú Žilinu popri trati na Rajec, celá zóna meria asi 1 km. Oldschooly od Sid, Dusk, MGC, THC (Trenčín), AFC, TSM a nová škola od STA - asi 30 vecí + production + chrómy. Nejaké oldschooly od ZDG (Ostrava), Dimm (Martin) a Sid na Bernolákovej ulici (most ponad päť-prúdovú cestu). Maľby od študentov umeleckej školy pod nadjazdom pri nemocnici, iba charakteres, rok 1989. Pravdepodobne prvé pokusy o veľkoplošné maľby na betónové plochy na Slovensku. New school je ešte pri Rondly - zbytky jamu z leta, niečo od STA, chrómy.

SOČ: Hip hop kultúra ako celok?

LOWA: Istí writeri tu robia hudbu - skupina sa volá Sekta, dosť na úrovni. Máme tu Amatérov, najlepší brakery na Slovensku, ale kontakty nie sú moc vrelé.

SOČ: Žilina a Bratislava...

SACH: Tu sa vyjadrím ja, lebo Lowa je zaujatý a asi by bol vulgárny. Treba jednoznačne priznať, že množstvom sa Blavákom nikdy nevyrovnáme... Je to dané hlavne výškou priemerného platu a možnosťami zohnať brigádu. Keby boli peniaze, robím každý deň aj vulcar. To, čo mi vadí na Blave je, že si nevytvárajú vlastné štýly, robia stále to isté a sú nafúkaní ako balóny. Vlastný štýl a filozofia je to, čo my máme a oni nie. Okrem toho Blava je mesto, kde všetci majú všetko v paži, teda ulica je tam takmer legálna, takže ak chcú vedieť, čo je hardcore, nech si prídu ku nám...

SOČ: Plány do budúcnosti?

LOWA: Budúcnosť neexistuje...

SACH: Netáraj. Ja chcem veľa bombiť, hlavne vlakas a ísť maľovať do Prahy a Blavy. Ešte by som chcel oznámiť, že už je tu otvorený graffiti obchod - trysky, fiksy (Eding), dózy (Belton, Hit color, Kimtec, Plastikot, Gebro, Montana), časáky...

Žilina a Bratislava sú mestá, kde už pochopili, o čo v graffiti ide. Ďalšie mestá na Slovensku, kde zapustilo korene sú:

1. Trenčín, ktorý reprezentuje hlavne Nomad (THC crew), writer s vynikajúcou technikou, ale bez vlastného štýlu. Ďalšie crew: IPA, SHC, OSK... Graffiti sa dá vidieť na futbalovom štadióne a na múre pod hradom.

2. Martin je zameraný len na ulicu, chrómy a tagy sú úplne všade, nanešťastie aj na historických pamiatkach. Zoznam crews: NCA, PFW (wholecar), ESKO, OCA...

3. V Banskej Bystrici si najlepšie počína OMAR/CEIL (2VC), slušná zóna, veľa tagov v centre.

4. Čo sa týka Ružomberka, spomenúť si zaslúži styler Canes z PF crew, inak nič moc.

5. Z Košíc sú najaktívnejší GCP, dosť veľa chrómov po meste.

V mestách ako Pezinok, Prešov, Poprad, Zvolen, Spišská Nová Ves, Trnava sa tiež snažia sformovať nejaké crew.

2.5 VARŠAVA A POĽSKO.

Graffiti v Poľsku prešlo veľmi svojským vývojom, ktorý sa začal dávno pred rokom 1989. Prvým poľským umelcom graffiti bol zrejme vodca wroclavskej Pomarančovej alternatívy Walderman Frydrych, ktorý sa počas výnimočného stavu náhodou nachádzal vo Varšave. Rozhodol sa na prázdne miesta vzniknuté po odstránení politických hesiel maľovať veselých oranžových trpaslíkov. Ďalší nasledovali študenti z Akadémie výtvarných umení so šablónami a politickými heslami. V tom čase sa nebolo ľahké striasť sa schematického politického myslenia. Až v druhej polovici 80-tych rokov sa objavili prvé skupiny writerov a naplno spustili fenomén graffiti, zo začiatku ešte s politickým podtextom.

Dnes sa writeri stále menej zameriavajú na čitateľné komentovanie spoločenskej situácie, uprednostňujú graffiti vyplývajúce z hiphopovej kultúry, založené na tvaroch písmen a pocitoch. Najväčšia a najstaršia zóna sa nachádza na Sluzevieckom múre pri dostihovej dráhe.

Varšava dnes upúta najmä štýlom, ktorý reprezentuje predovšetkým WC crew (Tryb, Ble, Pilot, Pyza, Kryzm). Tento štýl je založený na experimentovaní s tvarmi písmen a objavovaní obrovského množstva nových techník, teda maximálnom využívaní predností maľby so sprejom. Ďalší writeri a crew, ktoré pokračujú v tomto trende sú WSM (Elkay, Kosmo/Islam, Ebola, Pegaz, Egal, Wat, Henk), RA (Islam, Josk), B3S (Uram, Dask), Parasit, Koyot, Lost, Brys, Amigo... Ďalšie crew, ktoré stoja za pozornosť: SD (Sir, Ash - oldschool), DOT (Chace, Nikt, Semp - najviac vlakov), DSE (Desm, Cynk), CSN, DNS, NSO, CST, MGA, TGM... V rozvoji im vo veľkej miere pomohli mnohí zahraničný writeri (CAF crew z Berlína, Cakes z Prahy, Vino z Ríma či Opak z Barcelony) navštevujúci Poľsko hlavne kvôli vlakom, ktoré sú odstavené v obrovských množstvách doslova uprostred polí.

Okrem Varšavy sa graffiti objavuje v nasledujúcich mestách:

1. Gdansk - UC (jedna z najstarších poľských crew)

2. Štetín - EWC (Comet, Boltes, X-man), TSK, Daisy, Ember...

3. Poznaň - Dark (šialený bomber), Chaotic location (styler), NBC, TFU...

3. Slang

BATTLE/STYLE WAR - vojna na stene. Medzi crews často dochádza k sporom, väčšinou sa riešia nenásilne, t.j. kto nastrieka lepší alebo viac piece, vyhráva

BOMBING/BOMB - narýchlo nastriekaný nápis

BOMBER - writer, ktorý strieka často, hlavne ilegál

BUFFING - odstraňovanie graffiti z vlakov

BURNER - vynikajúci, geniálny piece

CAN/DÓZA/PLECHOVICA/PLECHOVKA - sprej

CAP - tryska na sprej

CROSS - tagy, alebo odkazy cez piece

DEF - veľmi dobrý piece ale ešte nie burner

GALLERY/HALL OF FAME - miesto, kde striekajú len najlepší writeri

GRAFF/GRAFFITI - maľba sprejom a všetko s tým spojené, nemá množné číslo

FAT CAP - tryska so širokou stopou

FREIGHT TRAIN - graffiti na nákladnom vozni

CHARACTER - postavička v graffiti

CHRÓM/SILVER/STRIEBRO - graffiti s použitím striebornej farby, hlavne bombingy

HC/HARDCORE/ILEGÁL - graffiti urobené na mieste, ktoré nie je povolené (ilegálne)

JAM - stretnutie writerov, kde naraz maľuje viac ľudí

KILL - striekať v obrovskom množstve

KING/KRÁĽ - najlepší writer v meste

LEGÁL - miesto, kde je graffiti povolené (legálne)

NEWSCHOOL - nová škola, označuje writerov, ktorí teraz diktujú štýly a smer

OLDSCHOOL - stará škola, označuje ľudí, ktorí všetko začínali

PANEL - graffiti na vlaku od okna k oknu

PIECE - jedna maľba graffiti

PIECE BOOK - kniha, kde si writer kreslí všetky nápady

PRODUCTION - niekoľko piecov, ktoré na seba nadväzujú

SKETCH - náčrt piecu

SKINNY CAP - tryska s tenkou stopou

STYLE - štýl

STYLER - writer, ktorý má vlastný štýl

TAG - podpis writera

TAGOVAŤ - podpisovať sa, robiť tagy

TOP TO BOTTOM/TTB - graffiti na vlaku od strechy po podvozok

TOY - začiatočník, hajzel

VANDAL SQUAD - policajná jednotka určená na boj proti graffiti

VLAKAS/TRAINS - vlaky

WHOLE CAR/WC/VULCAR - graffiti cez celý vozeň

WHOLE TRAIN - graffiti cez celý vlak

WILDSTYLE - takmer nečitateľný piece

WRITOVAŤ/WRITE/BOMBIŤ - robiť graffiti

WRITER - ten, kto robí graffiti, pomenovania ako grafiťák (???) pôsobia skôr ako urážka

ZÓNA - oblasť, kde sa dá vidieť graffiti

Diskusia.

O graffiti sa intenzívne zaujímame už štyri roky a zatiaľ sme nenašli štúdiu, ktorá by komplexne popisovala filozofiu writerov v širších súvislostiach. Takmer vo všetkých článkoch publikovaných v slovenských denníkoch a časopisoch sme narazili na závažné nepresnosti. Hlavný prínos našej práce vidíme v takmer úplnom spracovaní Východoeurópskej graffiti scény a v uverejnení podrobných informácií o slovenskej scéne. Tiež si myslíme, že hoci nemáme skoro žiadne vedomosti z psychológie, podarilo sa nám v celku zrozumiteľne spracovať životný štýl, filozofiu a psychiku writerov. Jediným spoľahlivým zdrojom informácií bol internet a špecializované graffiti časopisy.

 

 

 

 

Záver

- A ja, antihrdina svojej doby hrdo prehlasujem, pod svojou bustou pri odtoku do kanálika, že krajniciam tejto ulice je zakázané o tom hovoriť (prísne). Život je táto cesta a smrť, to najlepšie na koniec.

A tak do strún jej zvodidiel ostro hrabnem, moje priateľstvo s odtokovým kanálikom sa tým utuží a na oplátku za pieseň spodiny, on rozpovie mi.

Tak našepkaj ďalšiu slohu, hľa život. A kanálik začne potichučky rozprávať o bielych tvárach ženúcich sa vpred podľa reklamných hesiel, v očakávaní ďalšej dialničnej atrakcie alebo ošúchaného automatu na šťastie. Tých sa bál, tých čo tvoria svet. A teraz sa svet bojí jeho, pretože on vie, že hip-hop, cesta vedúca naprieč všetkými, ho nikdy nezaženie do sveta trápnych konvencií, do života kreativity pozbaveného.

A moje slová dlho podriemkávali v deji a nenarušovali jeho monológ, poviem ich zopár na súhlas, nie veľa. Však on už vie, že ja som bol rovnaký ako oni, pretože tí, čo mali namiesto zábavy nudu, hovorili, že je to tak správne.

Dá sa v tom žiť, hoci už len preto, že to robíte so mnou......... - 1

 

______________________________________________________________________________________________

1 Terorist magazine 2, strana 27

 

 

 

Zoznam použitej literatúry

DENNÍKY: Nový čas: 17.6. 1996

SME: 20.2. 1997

Pravda: 16.8. 1997

18.8. 1997

TZ: 29.12.1993 (Nemecko)

ČASOPISY: Pop-life - ročníky 1994, 1995, 1997, 1998 (Česko)

Juma 4, 1997 (Nemecko)

Svetlo 7, 1997

Hugo 3, 1998

Dotyky 1,2, 1998

Board - ročníky 1997, 1998, 1999 (Česko)

Šlízg - ročník 1998 (Poľsko)

KNIHY: Martha Copper, Henry Chalfant: Subway Art, Thames and

Hudson 1984 (Anglicko)

Henry Chalfant: Spraycan Art, Thames and Hudson 1986

(Anglicko)

ŠPECIALIZOVANÉ GRAFFITI ČASOPISY:

Terorist magazine praha 1, 2/1998

And no comment praha 1/1998

Backjumps berlin 13, 14 1997