Sketch 7


...................poet....................................................poet................................................poet.....................


................poet........................................soul...............................................soul.....................


.....................soul...............................................soul...............................................soul......................

More & More ... Viac a viac ... Sketch 8...

Zoznam ... List ... Sketch