Sketch 13

..............................lowa/RedRose sketches.............................


............cintorín hmoty...................narušiteľ: len v dobrom....poďme do priestoru (ale iba vľavo).......už som zabudol...........


..............................lowa/RedRose sketches.............................


...............maroš+sorta by soul........................................................maroš by soul..........................................

More & More ... Viac a viac ... Sketch 14...

Zoznam ... List ... Sketch