Sketch 11

................................lowa/RedRose sketches.....................................

.............tajomný doktor fix........................................................dobrá voda........................................autoportrét.očakávanie leta...

....................................duševné bytie.................................................choroba pre mňa................prichádzam iba z diaľky,...........sova........
                                                                                                      (každý má svoju chorobu)     možno myšlienka, možno ani to nie...
                                                                                                                 (pre niekoho)               imaginárny cestovateľ roznášajúci vlastné dobro

.taká obyčajná zima (kurva).............pocit súkromného šťastia...........................skromný plyn (otrava)...........................štúdia pohybu.........
................................lowa/RedRose sketches.....................................

More & More ... Viac a viac ... Sketch 12...

Zoznam ... List ... Sketch