Pezinská bubnovačka

víkend okolo 21.6. - letný slnovrat
niekde v prírode v okolí Pezinka

Predbežný a v podstate stabilný termín Pezinskej bubnovačky je
letný slnovrat (teda Svätojánska noc - najkratšia noc v roku): 21.6.,
ale dávame to na víkend a keď má byť dačo iné veľké v ten dátum,
tak to posunieme týždeň dopredu či dozadu

Viac podrobností a aktuálne info o bubnovačke nájdeš na:
www.bubnovacka.szm.sk

Fotoreport z Pezinskej bubnovačky 2005
 

*** Pozvánky *** Invitations ***

Aerosol Art HomePage