Oldskool 3 ... Stará škola 3


                                        ................soul...................................soul................................rck.................

                
.................rck........................................rec....................ZDG maniac [from Ostrava]...........soul.........


..................dc..................................cap...................................dc...................................dc..................

Ďalšie šialenstvo...next madness...oldskool 4...

Zoznam ... stará škola ... List ... oldskool