smer one
KOŠICE.CITY
sate

V tomto meste pôsobili nasledovní writeri a nasledovné crews:
In this city were active following writers and following crews in last years:


chon


iros


iros

WRITER...................................CREW
Sate..............................................JF
Jam...............................................JF
Chon.............................................JF
Iros...............................................JF
Doe..............................................JF
Whet...........................................NFG
Uran............................................NFG
Meat...........................................UAK
Most...........................................UAK
Zome...........................................UAK
Sick.............................................GCP
Sion.............................................GCP
Time............................................GCP
Ver.............................................GCP
Oar..............................................TSC
Mor...........................................TWX
Vir.............................................TWX
Tre.............................................NSA
Sak.............................................ABD
Are................................................B3
cp..................................................RM
OSH..............................................RM
Camel............................................RM
Enzo.............................................LCB
 


jf


jf


jf


V Košiciach sú aktívni nasledovní writeri:
Following writers are active in Košice City:

WRITER...................................CREW
Stelar..............................................007
Korea.............................................007
Anonim/Okno...................ADKH/DKH
SKaza/Dice......................ADKH/DKH
Bluer........................................SORTA
Lok..............................................O2H
TRECK........................................O2H
KIOF...........................................O2H
Otrok..............................................ISF
Mnih/Dar......................................DLK
Blore/Lom....................................DLK
           


Tu sa dajú kúpiť Cany a Capy (: spreje a trysky :)
Here you can buy cans and caps in Košice:

HARLEM shop
Poštová 5
Košice

Cans:
BELTON MOLOTOW
BElton SPecial
AUTO K

Caps:
NY caps
Skins
FAt Caps...

+ Street Wear

Ďalšie fotosy z Košíc ... More Košice photos Košice.city 2
Košice.city 3
Košice.city 4
Kolónia: Košice - Trebišov Graffiti
Košické skeče ... Košice sketch Skeče - Košice.city - Sketch