... z Ľiptovskjeho Mikuláša do Ružomberka 1 ...
... from LM to RK 1 ...Ďalej...

*** hm index ***

Aerosol Art HomePage