... BILLBOARD ...

Keďže sa každodenne objavujú na uliciach billboardy, ktoré zobrazujú ženy ako tovar, vec, teda niečo, čo je na predaj, museli sme zasiahnuť.
...bolo to v Bratislave, a znovu to bude v Bratislave, lebo nám ich prelepili.
... k & o ...

*** hm index ***

Aerosol Art HomePage