...FRIENDS from U.S. pt.2...
...kamoši z Ameriky časť2...


.(new york bombingz).

<<< ...Friends from U.S. pt.1 / kamoši z Ameriky časť1...  <<<

...Friends menu / Kamoši menu...

Aerosol Art HomePage