Z cudzieho krv netečie?
[...alebo: za poškodené dopravné značenie môžu len tí, čo maľujú graffiti...]

V ostatnom čase sa v Bratislave často spomína problém grafity. Autori nápisov, či obrázkov, zväčša vyprodukovaných nezmazateľnou akrylovou farbou sa nerozpakujú využiť na umiestnenie svojich veľdiel takmer každú voľnú, zo zorného uhla takého pouličného „tiežumelca" vhodnú plochu. Či je to pilier mosta, prístrešok MHD (vrátane cestovného poriadku) alebo električková súprava. A ak ako podkladový materiál poslúži fasáda domu, nie je rozhodujúce, či ide „len" o povestnú socialistickú „králikáreň" alebo o objekt zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok. Drvivá väčšina Bratislavčanov túto činnosť odsudzuje, grafiťákom však ide predovšetkým o provokovanie nič nehovoriacimi nápismi alebo obrázkami, ktoré sú na mentálnej úrovni škôlkára. O odstránenie takýchto ohyzdností sa predsa vždy postará niekto iný a z cudzieho krv netečie. A na sprej alebo farbičky prispejú mamenka alebo tatenko v rámci vreckového. Tak aký problém?

Ani našu mestskú časť tento druh vandalizmu neobišiel. Horšie však je, že pozornosti širiteľov toho neduhu neunikli ani dopravné značky. Dokonca sa čoraz viac objavuje aj úmyselné poškodzovanie dopravného značenia, a to je z hľadiska zákona už vážny problém. Dopravné značky a dopravné zariadenia sú zariadenia, ktorými sa riadi cestná premávka. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves ako správca komunikácií nižšej kategórie (miestne pozemné komunikácie III. a IV. triedy) je povinná dopravné značenie udržiavať v nepoškodenom a čitateľnom stave. Za normálnych podmienok má dopravná značka životnosť od 5 do 10 rokov, dopravné značky s viaflexovou úpravou dokonca aj viac. Ak sme do roku 2000 museli vymeniť nečitateľnú alebo dopravnou nehodou poškodenú dopravnú značku len sporadicky, nárast zámerne poškodených dopravných značiek, a tým aj vynaložených finančných prostriedkov na ich opravy alebo výmenu bol za posledné štyri roky priam enormný. Len na porovnanie. V roku 2001 stáli opravy dopravných značiek daňových poplatníkov MČ Karlova Ves 25 531,- Sk. V roku 2002 to už bolo 50 805,-Sk, v roku 2003 vyše 80 000,- Sk a v roku 2004 náklady prevýšili sumu 100 000,- Sk. V tomto roku sme za opravu a výmenu poškodených dopravných značiek doteraz vynaložili finančné prostriedky vo výške 59 424,- Sk. Summa summarum, za posledné štyri roky vyše štvrť milióna slovenských korún vyhodených takpovediac „do luftu"!

Mimoriadne závažným problémom je poškodzovanie a ničenie dopravných značiek dôležitých z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky. Ide najmä o zákazové, ale aj príkazové dopravné značky, ako napr. C1 (Daj prednosť v jazde), C4a - C5c (Prikázaný smer jazdy alebo obchádzania) ap. Neodškriepiteľné je, že absencia takého dopravného značenia môže byť príčinou ťažkých dopravných nehôd. A je priam zarážajúce, že na niektorých uliciach (napr. Svrčia, Matejkova, Park SNP, Líščie údolie, ulica Staré grunty, ale aj inde) sú dopravné značky poškodzované so železnou pravidelnosťou. Náhoda alebo zámer? Skôr hlúposť páchateľov, ktorí si neuvedomujú, že takáto činnosť môže stáť zdravie alebo život aj ich blízkych. A aj z toho dôvodu sú už miesta s najčastejšie poškodzovanými dopravnými značkami pod drobnohľadom príslušníkov polície a je len otázkou času, kedy sa do rozhodených sietí chytí prvá rybka. Len na ilustráciu uvádzame, že podľa cestného zákona je v priestupkovom konaní možné uložiť páchateľovi pokutu do výšky 10 000 Sk. A posúdením, či poškodením, odcudzením alebo zničením dopravnej značky bol spáchaný aj trestný čin, sa bude v prípade potreby zaoberať prokurátor. V takom prípade to už bude pre páchateľa oveľa-oveľa drahšie...

Juraj Toman

- uverejnené v mesačníku Karlova Ves - 09-2005

*** Späť na TEXTy ***