Zásady holandskej drogovej politiky

Drogy sú v Holandsku nelegálne. Je nezákonné ich predávať, vyrábať, vlastniť, vyvážať a dovážať. Miestne zákonodarstvo však pripúšťa z týchto pravidiel výnimky.

graf1.jpg (38104 bytes)

Coffee shopy môžu beztrestne predávať mäkké drogy za prísnych pravidiel: nikto nemôže dostať viac ako päť gramov, predaj tvrdých drog a reklama akýchkoľvek drog je zakázaná. Dodávatelia drog pre coffee shopy sú trestne postihnuteľní. Polícia sa sústreďuje predovšetkým na skupiny organizovaného zločinu. Tieto miesta vznikli preto, že sa nedarilo zastaviť používanie drog. Najmä mladí ľudia boli vystavení kontaktu s kriminálnymi živlami, ktoré ich lákali na prechod k tvrdým drogám. Coffee shopy sústredili používanie drog na jedno miesto, znížili kriminalitu a obmedzili prechod na tvrdé drogy.

tab1.jpg (35168 bytes)

Užívanie drog nie je trestné. Holandskí zákonodarcovia sa domnievajú, že tým obmedzujú riziká spojené s užívaním drog. Pacienti sú podporovaní v tom, aby hľadali pomoc a liečili sa. Beztrestnosť pomáha týmto ľudom v návrate do spoločnosti. Holandská vláda podporuje preventívne kampane a liečebné programy.

tab2.jpg (28551 bytes)

Uverejnené v týždenníku dominofórum 9.11.-15.11.2000