Grafiti dnes „zdobia“ takmer každú budovu v meste.
Poslanci parlamentu presadili, aby maľovanie grafiti bolo trestným činom poškodzovania cudzieho majetku.
Čítajte Náš rozhovor s poslankyňou Katarínou Tóthovou.
FOTO - Oto Limpus

Postih tvorcov grafiti bude jednoduchší

O novej úprave Trestného zákona umožňujúcej účinnejší postih sprejerov poškodzujúcich svojimi výtvormi steny budov a iné objekty sme sa pozhovárali s predkladateľkou príslušného legislatívneho návrhu, poslankyňou Národnej rady SR Katarínou TÓTHOVOU.
- Inšpiráciou môjho návrhu je skutočnosť, že keď chodím po Bratislave, vidím, že mnoho budov, vrátane historických, je postriekaných sprejmi, to isté vidno aj v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy. Nevyzerá to kultúrne ani esteticky a navyše je známe, že na odstraňovanie grafiti je nutné vynakladať značné finančné prostriedky. Preto som sa rozhodla predložiť návrh, ktorého obsahom je špecifická skutková podstata umožňujúca proti sprejerom v praxi účinnejšie vyvodzovať zodpovednosť.

Mohli by ste bližšie vysvetliť túto špecifickú skutkovú podstatu?
- Ide o samostatný špecializovaný trestný čin poškodzovania cudzej veci. V prípade grafiti doteraz bolo pri dokazovaní skutku potrebné preukázať škodu, ktorá bola spôsobená, pričom do hranice 6000 korún sa takýto skutok posudzuje iba ako priestupok. Okrem toho sa stávalo, že aktér prichytený pri čine tvrdil, že obrazec na stene nie je jeho výtvorom, ale na ňom domaľoval iba malú časť, čo v praxi komplikovalo vyvodenie zodpovednosti. Ustanovenie, ktoré som navrhla, vychádza už z trestnosti samotného činu, ktorým je pomaľovanie, postriekanie alebo popísanie cudzej veci - či už hnuteľnej alebo nehnuteľnej - farbou alebo inou látkou.

S akými sankciami ráta nové ustanovenie?
- Môj legislatívny návrh počíta s trestom odňatia slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom. Ak čin spácha organizovaná skupina alebo je čin spáchaný na objekte, ktorý podlieha osobitnej právnej ochrane, ako sú napríklad niektoré kultúrne pamiatky, páchateľovi hrozí trest odňatia slobody až na tri roky alebo vyšší peňažný trest. Vláda môj návrh považuje za prijateľný a navrhla jeho modifikáciu tak, aby mohol byť včlenený do Trestného zákona. Zároveň navrhla oveľa vyššie tresty - odňatie slobody až do ôsmich rokov - pre osoby, ktoré sa takéhoto činu dopustili opakovane, alebo spôsobili škodu veľkého rozsahu (rádovo v miliónoch korún). Verím, že môj legislatívny návrh prejde, ohlasy sú pozitívne.

Zhováral sa Juraj Handzo

- uverejnené v týždenníku Bratislavské noviny - 27. januára 2005 - online

*** Späť na TEXTy ***